China heeft de partners van CITES officieel op de hoogte gebracht van het verbod op het eten van wilde dieren. Op 24 februari werd in China het eten van wilde dieren per direct verboden in de strijd tegen het coronavirus. Het virus is mogelijk afkomstig van vleermuizen, schubdieren of slangen, die verkocht werden op de wildmarkt in Wuhan.

eten van wilde dieren
Het virus is mogelijk afkomstig van ernstig bedreigde schubdieren (pangolins) | Foto: publiek domen

COVID-19 is niet de eerste zoönose afkomstig van wilde dieren die de mens bedreigt (denk aan SARS en ebola), dus de wildmarkten waar allerhande levende wilde dieren verhandeld werden lijken nu echt verleden tijd. De aankondiging geeft aan dat China alle bestaande wetgeving en de nieuwe wetgeving streng gaat handhaven, inclusief wetten over de bescherming van bedreigde diersoorten.

Hoge straffen

De strafmaat wordt ook flink opgevoerd, zo maakte China bekend aan de partners van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), een samenwerking van exportlanden die de handel in bedreigde wilde dieren en planten reguleert of aan banden legt. CITES is geen beschermingsorganisatie, maar een zelfregulering van wat men als aangesloten land of landenblok wel en niet toestaat aan handel in beschermde soorten. Economische en diplomatieke belangen wegen daarom vaak zwaarder dan dierenbescherming.
.

Allesomvattend verbod China handel in en consumptie van wilde dieren

Grondige aanpak, maar…

Het wekt de indruk dat China een grondige aanpak aankondigt, hoewel overal met nadruk over de consumptie van wilde dieren wordt gesproken. Het gebruik van wilde dieren voor traditionele medicijnen wordt heel opvallend niet genoemd. Er lijkt dus nog geen einde te komen aan de (illegale) handel in wilde dieren en hun producten vanuit het bijgeloof dat ze een medicinale werking hebben. Zo zou neushoornhoorn helpen tegen het coronavirus, net als tegen kanker en impotentie.

Volgend op het onmiddellijke verbod op het eten van wilde dieren heeft China zo’n 20.000 wilde dierenboerderijen gesloten, waar allerhande niet gedomesticeerde diersoorten werden opgefokt voor consumptie. Dit is afgelopen jaren door de Chinese overheid gestimuleerd als een eenvoudige manier om geld te verdienen op het platteland.
.

Coronacrisis in China laat omvang zien van fok wilde dieren

.
Ban op eten van wilde dieren

Onderstaande tekst is vertaald uit het Engels en bevat de CITES-verklaring van China. De originele tekst (pdf) is hier te lezen.
.

Dringende maatregelen met betrekking tot de handel in wilde dieren en planten

  1. Deze kennisgeving wordt op verzoek van China gepubliceerd.
  2. Op 24 februari 2020 heeft het Chinese permanente comité van het Nationale Volkscongres een besluit aangenomen om de consumptie van wilde dieren te elimineren en daarmee het leven en de gezondheid van mensen te beschermen. Deze beschikking treedt onmiddellijk in werking.
  3. De beschikking herhaalt alle verboden activiteiten met betrekking tot dieren in het wild in bestaande relevante wetten, onder meer de wet inzake de bescherming en behoud van dieren in het wild. Dergelijke activiteiten zullen zwaarder worden bestraft dan het voorgeschreven maximum.
  4. De beschikking vereist verder dat: a) alle landdieren, met inbegrip van dieren van aanzienlijk ecologische, wetenschappelijke of sociale waarde, en dieren uit kweekfaciliteiten in gevangenschap mogen worden verboden voor voedsel; en b) het jagen, verhandelen of vervoeren van alle wilde dieren in het wild vanuit het wild verboden is, als ze voor voedsel zouden worden gebruikt.
  5. De beschikking vereist ook dat relevante voorschriften en lijsten dienovereenkomstig worden gewijzigd.
  6. China stelt de partijen in kennis van elke wijziging van het beleid inzake de handel in wilde dieren en planten.

.

  • Lees ook:

Shenzhen verbiedt het eten van honden en katten

.
Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.