Oliemaatschappij Chevron heeft aangekondigd af te zien van olieboringen in de Beaufort Zee voor de Canadese Arctische kust. Als reden geeft het bedrijf de ‘onzekere economische’ situatie aan in de olie-industrie. Goed nieuws voor de tegenstanders en wellicht een steun in de rug van de Amerikaanse president Obama, die in zijn eigen land een groot deel van Alaska wil uitroepen tot beschermd gebied. Een uitbreiding naar de Arctische wateren wordt daarbij niet uitgesloten.

olie
Foto: Alan D. Wilson/Wikimedia

Nieuwe olie
Sinds Canada en de Verenigde Staten zich gestort hebben op de winning van schaliegas en -olie is men nauwelijks nog afhankelijk van buitenlandse olieproducenten. Het grote aanbod van ‘nieuwe’ olie maakt ook dat de olieprijzen op een historisch dieptepunt zijn uitgekomen, waarmee de winsten sterk teruglopen en het economisch steeds minder rendabel is om grote nieuwe projecten te starten. Chevron heeft dan ook besloten om alle activiteiten te staken, waarmee ze ook een punt zetten achter het doen van seismografische metingen en de analyse daarvan. Dat onderzoek is nodig om te bepalen of er ergens olie of gas in de zeebodem voor de Canadese kust zit. In het Noordpoolgebied zouden zich de grootste olievoorraden bevinden op aarde.

Kwetsbaar
Tot nu toe is Chevron de enige oliemaatschappij die besloten heeft de Arctische wateren bij Canada met rust te laten. BP, ExxonMobil en Shell gaan vooralsnog door met het zoeken en boren naar nieuwe oliebronnen in het kwetsbare gebied. De grootste risico’s zijn de kans op lekkages en daarmee de vernietiging van het leefgebied voor de dieren die in het gebied leven. Omdat het om verafgelegen en slecht toegankelijke gebieden gaat is het bovendien vrijwel onmogelijk om een eventuele olievlek op te ruimen of in te dammen. En wanneer het mis zou gaan terwijl er nog een dik pak ijs ligt kan het maanden duren eer er met een schoonmaakactie begonnen kan worden.

Alaska
Vorige maand maakte de Amerikaanse president Obama bekend dat hij een groot deel van Alaska wil uitroepen tot ‘wildernis’, waarmee een enorm stuk natuur geheel wordt gevrijwaard van menselijke activiteiten. Er zouden ook plannen zijn om deze status uit te breiden naar een gebied voor de kust, zeer tegen de wil van oliemaatschappijen, die hun zinnen gezet hebben op de daar aanwezige oliebronnen. Of het plan van Obama het gaat halen is echter nog maar de vraag, omdat de medewerking van het Congres nodig is, en de Republikeinse meerderheid daar ziet niets in het aan banden leggen van de olie-industrie , met economische argumenten als reden.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel