Afgelopen weekend heeft de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt 3.000 vleermuizen geteld in 19 forten in de Antwerpse fortengordel. De forten worden voor de overwinterende dieren steeds belangrijker, maar toch hebben de vleermuizen afgelopen jaar  in een kwart van de forten leefgebied moeten inleveren.

vleermuizen
De watervleermuis werd het meest geteld | Foto: Gilles San Martin/Wikipedia

Ieder jaar tellen tachtig vleermuizenexperts de overwinterende populaties. Ongeveer 6.500 dieren overwinteren in 35 Antwerpse forten, één van de vijf grootste overwinteringsplekken van Noord- en West-Europa.

Afgelopen weekend werden diverse records gebroken. In het Fort van Lier werden maar liefst 89 ingekorven, of wimpervleermuizen (Myotis emarginatus) geteld, op een totaal van 500 dieren. Ingekorven vleermuizen bereiken hier hun noordgrens en zijn overal bedreigd. De diverse forten in Vlaanderen herbergen aantallen van 500 vleermuizen: Brasschaat, Lier, Kessel, Borsbeek en Broechem. In Walem en Lier werd zelfs een stijging van het aantal vleermuizen geconstateerd.

vleermuizen
Ingekorven of wimpervleermuis | Foto: Rémi Bigonneau/Wikipedia

Het aantal vleermuizen in forten schijnt nog steeds te stijgen. Waarschijnlijk komt dat door het verdwijnen van geschikt leefgebied, plaatsen zonder licht- of geluidshinder. De forten in Vlaanderen doen dienst als toevluchtsoord voor heel veel soorten.

Ondanks de toename van vleermuizen in de forten, is verstoring een bedreiging voor de overwinterende dieren. Door renovaties, drooglegging of het plaatsen van licht en verwarming verliezen de dieren terrein. Het Fort van Liezele is hier een goed voorbeeld van. Na een herinrichting van het fort daalde het aantal overwinterende vleermuizen de afgelopen jaren van 90 naar 30.

Door het belang van de forten zijn veel van deze plaatsen aangeduid als speciale beschermingszone. Sommige gebieden moeten daarom worden hersteld als vleermuizenhabitat. Helaas gaat dat weleens mis, zodat jaarlijks geschikte plaatsen verdwijnen.

In 2013 werd een ontwerp voor het soortenbeschermingsplan opgesteld. Dit ontwerp regelt de bescherming van vleermuizen. Helaas wacht de uitvoering van dit plan nog steeds op goedkeuring door de verantwoordelijke minister.

Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.