In Friesland worden op grote schaal veldmuizen verdronken door stukken land onder water te zetten. Al een tijd klagen boeren dat ze overlast ondervinden door de ‘veldmuizenplaag’ waar Friesland mee te maken heeft. De Dierenbescherming zet echter vraagtekens bij de gehanteerde methode.

veldmuizen
Veldmuis | Foto: Dieter TD/Wikimedia

De muizen zouden schade veroorzaken omdat ze grasvelden kapotmaken door er tunnels onderdoor te graven. Een omstreden manier om de diertjes te bestrijden is door de weilanden onder water te laten lopen. De muizen komen vervolgens na een ellendige doodsstrijd om het leven. De Dierenbescherming kan zich voorstellen dat de Friese agrariërs iets willen doen tegen de schade aan hun landerijen, maar is verbolgen over de wijze waarop dat gebeurt, zo schrijft de Friese afdeling op haar website, ondersteund met een filmpje:

“Het mag duidelijk zijn  dat dit voor muizen geen fijne manier is om te worden gedood. Extra naar wordt het, als blijkt dat diegenen die die het weiland onder water laten lopen, aan het lachen in het filmpje te horen, hierbij geen enkele vorm van empathie tonen richting de te verdrinken muizen. (…) Dat vindt de Dierenbescherming ronduit respectloos.”

Klik op de foto hieronder om de beelden te zien waaraan de Dierenbescherming refereert (opent in nieuw scherm):

muizen
Klik op foto om het filmpje op Facebook te bekijken

Verbieden
Het is geen uitzondering om verdrinking te gebruiken bij de bestrijding van ‘plaagdieren’. Ook muskusratten komen op deze manier massaal aan hun einde wanneer ze in verdrinkingsvallen terechtkomen. Helaas zijn er ook andere dieren die in dergelijke kooien gevangen worden en daardoor hetzelfde lot beschoren zijn. De Dierenbescherming pleit al lang voor het uitfaseren van deze methoden en dringt bij het Ministerie van Economische Zaken op aan om in de aankomende nieuwe Wet Natuurbescherming het opzettelijk verdrinken van dieren expliciet te verbieden, zo schrijven ze op de website.

Alternatieven
Eens in de 3 tot 10 jaar treedt er een piek op in de veldmuizenpopulatie, een natuurlijke cyclus. Water gebruiken om muizen te bestrijden is niet verboden, maar er zijn manieren om de schade tegen te gaan die wel diervriendelijk zijn. Zo kunnen boeren barrières opwerpen tegen de muizen door geulen te graven langs de weilanden, kale stroken te creëren en schermen in te graven. In 2005 publiceerde Alterra een rapport over alternatieven om de schade door muizen tegen te gaan met de nadruk op een diervriendelijke aanpak. Hoewel deze werkwijzen niets meer kunnen veranderen aan de huidige situatie zijn het aanbevelingen om herhaling van het massaal verdrinken van veldmuizen te voorkomen.

Bron: Dierenbescherming Friesland ©PiepVandaag.nl Bart van Riel