Als er nu geen doortastende maatregelen worden genomen, kan de Maui-dolfijn over vijftien jaar uitgestorven zijn. Dit blijkt uit onderzoek van NABU International. Volgens de milieubeschermers zijn er inmiddels minder dan vijftig van deze kleine walvissen, die uitsluitend in de wateren nabij het Noordereiland van Nieuw-Zeeland voorkomen.

maui-dolfijn
Foto credit: nmjeeptours via Compfight cc

De onderzoekers dringen er bij de Nieuw-Zeelandse regering op aan direct maatregelen te nemen om uitsterven van de Maui-dolfijn, de kleinste dolfijn ter wereld en een ondersoort van de hectordolfijn, te voorkomen. De zeer ernstige situatie waarin deze dolfijnen verkeren is al langer bekend: in 2012 berichtte PiepVandaag.nl dat er nog maar 55 tot 79 Maui-dolfijnen in leven waren. In slechts 2,5 jaar tijd is de populatie gedaald naar 43 tot 47 dieren, waarvan zo’n 10 vrouwtjes in de vruchtbare leeftijd.

Dr. Barbara Maas, van NABU International:

“Deze nieuwe cijfers zijn een krachtig signaal: Nieuw-Zeeland moet nu van koers veranderen en niet meer de belangen van de visserijsector boven het behoud van biodiversiteit stellen. Het leefgebied van de dolfijnen moet eindelijk beschermd worden tegen vissersnetten, seismische luchtdruk en olie- en gaswinning. Anders is het niet de vraag óf de Maui-dolfijn zal uitsterven, maar wanneer.”

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de immense afname van de populatie Maui-dolfijnen, met 97% sinds 1970, veroorzaakt is door menselijk handelen. De dieren raken vooral verstrikt in netten en vislijnen, waardoor ze verdrinken.

Om te voorkomen dat er meer dolfijnen in visnetten sterven, wil NABU dat de netten in het gehele habitat van de dolfijnen worden verboden; niet alleen in bepaalde gebieden. De Duitse milieubeschermingsorganisatie presenteerde haar verontrustende rapport tijdens de bijeenkomst van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), die momenteel wordt gehouden in San Diego.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde