De Maui dolfijn (Cephalorynchus hectori maui) is de meest bedreigde dolfijnensoort ter wereld. Er zijn nog maar 55 tot 79 Maui dolfijnen, waarvan ongeveer 20 tot 25 vrouwtjes die zich voortplanten. De Maui dolfijn is een subsoort van de Hector’s dolfijn en komt alleen voor in de wateren van de westkust van het Noordereiland in Nieuw-Zeeland.

maui dolfijn
Foto: Transcend.ws

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de immense afname van de populatie Maui dolfijnen, met 94% sinds 1970, veroorzaakt is door menselijk handelen. De dieren raken vooral verstrikt in netten en vislijnen, waardoor ze verdrinken. 95% van de sterfgevallen wordt hierdoor veroorzaakt. Recentie onderzoeken voorspellen de komende vijf jaar een populatieafname van 7,6% per jaar. In het afgelopen jaar zijn er al vijf Maui dolfijnen gestorven.

In het wild kan de Maui dolfijn wel 22 jaar oud worden. Wanneer de vrouwtjesdolfijn 7 jaar oud is, begint ze met voortplanten. Elke 2 tot 6 jaar krijgt ze een kalf.

Het Nieuw-Zeelandse Ministerie van Primary Industries (MPI) en de Department of Conservation (DOC) accepteren momenteel aanvragen van het publiek voor het Threat Management Plan (TMP) voor de Nieuw-Zeelandse Maui dolfijn. MPI neemt alle aanvragen in behandeling, waarna ze worden geanalyseerd. Aanbevelingen zullen worden gedaan aan de Minister van Primary Industries om maatregelen te nemen voor het beschermen van de Maui dolfijn. De eerstvolgende keer dat er weer zal worden gekeken naar de bescherming van de dolfijnsoort is pas in 2017. Het is dus van groot belang dat het publiek in actie komt en de Minister laat weten hoe belangrijk het is deze bijzondere dolfijn te redden!

De Maui dolfijn staat op de Rode Lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten van de International Union for the Conservation for Nature (IUCN). In juli heeft de International Whaling Commission Scientific Committee Nieuw-Zeeland met klem gevraag direct actie te ondernemen om te voorkomen dat deze dofijn zal uitsterven. In september hebben 576 leden van de IUCN World Conservation Congress vóór een motie gestemd, om het uisterven van ’s werelds zeldzaamste dolfijn te stoppen. Slechts twee stemmen waren tegen: die van Nieuw-Zeeland.

Kom ook in actie en laat de Nieuw Zeelandse Minister weten dat de Maui dolfijn móet worden beschermd! Stuur uw aanvraag naar MauiTMP@mpi.govt.nz

Neem de volgende punten mee in uw aanvraag:

Vis-geralateerde maatregelen die de MPI voorstelt:

  • Geen netten en trawlers tot 100 meter diepte, in het habitat van de Maui dolfijn
  • Volledige bescherming in de havens van Kaipara en Manukau
  • Bescherming tussen het Noorder- en Zuidereiland

Andere maatregelen, voorgesteld door DOC:

  • Vergroot West Coast North Island Marine Mammal Sanctuaries
  • Meer restricties in het meten van seismische activiteit in Marine Mammal Sanctuaries
  • Meer restricties in mijnen op de zeebodem

Teken ook de petitie op Change.org!

Bron: Sea Shepherd ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor