In drie jaar tijd zijn in Engeland zo’n 4.000 dassen legaal gedood met als doel rundertuberculose in de veehouderij te reduceren. Er is geen enkel bewijs dat het massaal doden van deze (normaliter) beschermde dieren enig positief effect heeft gehad op het terugdringen van tbc bij runderen. Wat is dan de logische vervolgstap, aldus de Britse regering? Nog veel meer dassen afschieten.

dassenpopulatie
De dassenpopulatie in Engeland wordt vervolgd | ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Dassen in de graafschappen Somerset, Gloucestershire en Dorset waren de afgelopen drie jaar hun leven niet zeker. Deze schuwe dieren worden door boeren en de overheid verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van tuberculose onder runderen; daarom werden in drie jaar zo’n 4.000 dieren afgeschoten (dit zijn de officiële cijfers, volgens de Badger Trust werden afgelopen jaar alleen al zo’n 10.000 dassen illegaal gedood). Ondanks wetenschappelijke studies die het tegendeel bewijzen, houdt de Engelse regering vast aan het standpunt dat de vele dassen gedood moeten worden om de verspreiding van rundertuberculose tegen te gaan.

50.000 dassen het haasje
De Britse regering heeft besloten dat het aantal geschoten dieren nog niet voldoende is om het effect op de veehouderij te meten, daarom zullen vanaf komende herfst maar liefst zeker twaalf keer zo veel dassen worden gedood in verschillende delen van het land. Meer dan 50.000 dassen worden het slachtoffer van een ziekte waar met name de veehouderij zelf verantwoordelijk voor is.

Ineffectief
Rundvee wordt getest op runder-tbc, maar bij 1 op de 5 besmette dieren wordt de ziekte niet geconstateerd, waardoor ongemerkt meer runderen besmet raken. Uit onderzoek blijkt dat dassen slechts ‘verantwoordelijk’ zijn voor hooguit 6% van de uitbraken, hoewel er weinig bewijs is dat ze de ziekte daadwerkelijk overdragen op vee.

Het doden van dassen is uitermate ineffectief. Zodra een jager een das doodt is tenslotte niet bekend of het dier geïnfecteerd is, het overgrote deel van de gedode dieren is gezond. Daarnaast verstoort de jacht de dassenpopulaties, waardoor ze verder weg trekken en de kans bestaat dat besmette dieren de ziekte juist verspreiden. Dit bleek al uit een eerdere proefperiode waarin dassen werden gedood, tussen 1998 en 2007.

Dominic Dyer van organisaties Care for the Wild en de Badger Trust zegt over de dassencull:

“De dassendoding is inhumaan, onwetenschappelijk en pure geldverspilling. De kosten lopen op tot zo’n € 6.500 per gedode das, een onvoorstelbaar bedrag dat door de belastingbetaler wordt betaald.”

Verantwoordelijkheid ligt bij veehouderij
Volgens Dyer moet men de ziekte onder controle krijgen door veeteeltmethoden te verbeteren, evenals de controles op het vervoer.

Door het doden van zo’n grote hoeveelheid dassen komt de populatie volgens Dyer ernstig onder druk te staan.

“De komende vijf jaar kunnen honderdduizenden dassen gedood worden. Dat baart ons enorme zorgen, want we denken dat de gehele populatie uit minder dan een half miljoen dieren bestaat. We zouden graag zien dat het geld dat nu verspild wordt aan het doden van dassen, wordt gebruikt om betere testmethoden te ontwikkelen voor vee. Ook moeten betere omheiningen en hekken het risico verkleinen dat dassen op boerderijen kunnen komen.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde