Wetenschappers hebben vastgesteld dat een reeds in december 2010 aangetroffen dolfijn en haar kalf behoren tot een ondersoort van de zeer zeldzame spitssnuitdolfijnen, die weer een onderorde van de tandwalvissen vormen. DNA-onderzoek heeft uitsluitsel gegeven.

Zeldzame dolfijn
Zeldzame dolfijn Mesoplodon traversii | Foto via Discovery News

De resultaten van dit onderzoek en een algemener deel over de 21 verschillende soorten spitssnuitdolfijnen, werden gisteren gepubliceerd in Current Biology.

Moeder en kalf strandden december 2010 op Opape Beach, Nieuw-Zeeland. Helaas kon hulp niet baten en kort nadat ze waren gevonden, overleden de dieren. Rochelle Constantine van de Universiteit van Auckland startte een onderzoek en stelde vast dat het hier om hele, bijzondere exemplaren ging.

Tot nu toe was er over deze ondersoort (Mesoplodon traversii), weinig informatie gedocumenteerd. De enige gegevens vastgelegd waren naar aanleiding van de vondst van drie stukken schedel in Nieuw-Zeeland en Chile in 1872, 1950 en 1986.

Over de familie van 21 soorten spitssnuitdolfijnen, waar moeder en kalf er één van zijn, is bekend dat ze heel diep in de zee leven en daar voedsel verzamelen zoals inktvis en kleine vissen. Ze brengen weinig tijd door aan de oppervlakte. De soorten lijken allen veel op elkaar en het is lastig ze uit elkaar te houden.

Uniek voor deze ondersoort zijn bij de gevonden moederdolfijn en haar kalf aangetroffen, een zeer prominent aanwezige meloen (orgaan achter het voorhoofd wat waarschijnlijk een rol speelt bij echolocatie), een donkergrijze of zwarte snuit (rostrum), donkere vlek bij het oog, een witte buik en donkere flippers. Deze kenmerken onderscheidt de soort enigszins van de andere spitssnuitdolfijnsoorten.

Nu is dit natuurlijk een tragisch geval, waarbij moeder en kalf zijn aangespoeld en de stranding niet hebben overleefd, maar de dieren worden op zee (in het wild) niet waargenomen. Hierdoor wordt vaak getwijfeld of ze überhaupt nog bestaan, of misschien zijn uitgestorven. Waarom de dieren zich niet laten zien weten ook Constantine en haar team niet, zij zegt:

“Er is heel veel zeeleven waar wij geen weet van hebben.”

Bron ©PiepVandaag.nl