In reactie op de schokkende beelden van dierenmishandeling in Egyptische slachthuizen stelt de internationale dierenbeschermingsorganisatie World Society for the Protection of Animals (WSPA) dat Australië haar export van levende dieren moet uit faseren en vervangen door export van vlees.

Het beeldmateriaal, uitgebracht door Animals Australia werd gefilmd in twee slachterijen in Egypte die waren goedgekeurd om Australisch vee te verwerken. De video’s die nu openbaar zijn gemaakt tonen dat de slachtdieren, hoogstwaarschijnlijk uit Australië geïmporteerd, op een wrede en harteloze manier wordt behandeld. In het licht van verschillende goed gedocumenteerde schandalen roept WSPA op tot een beweging weg van levende export naar handel in gekoeld en bevroren vlees.

Koe - Ban live export
Foto: Ban Live Export

De Australische export naar Egypte werd in 2006 voor vier jaar stopgezet in verband met meerdere soortgelijke problemen. In 2011 werd de uitvoer van vee naar Indonesië opgeschort na bewijzen van wreedheden aldaar.

Onderzoek van WSPA bevestigt dat de export van gekoeld of bevroren vlees een ethisch en financieel haalbaar alternatief is voor levende export. West-Australië heeft voldoende reservecapaciteit voor de verwerking van de gehele Australische levende schapenexport, terwijl dat ook nog duizenden banen creëert.

Een dergelijke omschakeling zal leiden tot:

  • • Drastische verbetering van dierenwelzijn
  • • Creatie van werkgelegenheid
  • • Bescherming van boeren op lange termijn
  • • Regionale economische voordelen

“Dit is geen eenmalige gebeurtenis; er is een lange geschiedenis van wreedheid. Bij de uitvoer van levende dieren worden ze onderworpen aan de ergste vorm van misbruik. Het is onaanvaardbaar aangezien er een diervriendelijke en economisch haalbare oplossing is”, zegt Ruud Tombrock, directeur WSPA Europa. “De exportindustrie wil ons doen geloven dat de omstandigheden in slachthuizen voldoen aan normen voor dierenwelzijn en dat ze het welzijn van dieren over de hele wereld verbeteren. Deze beelden laten zien dat dit blijkbaar niet waar is.”

WSPA diergeneeskundig adviseur, dr. David Bayvel beschreef de beelden:

“Schrijnend en volstrekt onverenigbaar met de internationale normen voor dierenwelzijn zoals ontwikkeld door de OIE, de Wereldorganisatie voor diergezondheid, en goedgekeurd door zijn 178 lidstaten”.

WSPA heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat er een alternatief is voor levende export. De beelden hebben ertoe geleid dat de Commonwealth Veterinary Association, die dierenartsen in 54 landen vertegenwoordigt,  het standpunt van WSPA deelt.

Wie een einde wil maken aan de wreedheid van de export van levende dieren kan zijn stem laten horen door een bezoek aan de website Humane Chain.

Persbericht WSPA