Een ruime Kamermeerderheid is tegen de plezierjacht. Dat blijkt uit de reacties van politieke partijen op stellingen van De Groene Kieswijzer.

groene kieswijzer

De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur & Milieu. Alle zittende partijen hebben de mogelijkheid gehad om de 15 stellingen te beantwoorden. Op de stelling “De plezierjacht moet in Nederland worden verboden” antwoordden CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD en Partij voor de Dieren het daarmee eens te zijn, wat een ruime Kamermeerderheid vertegenwoordigt.

Bekijke alle stellingen op www.groenekieswijzer.nl

Bron ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.