Uit beelden die deze week in opdracht van de Partij voor de Dieren zijn gemaakt op een verzamelplaats in Noord-Brabant blijkt dat afgeschreven fokzeugen sterven tijdens het transport vanwege de hitte. De Partij voor de Dieren wil een verbod op veetransporten op dagen dat het kwik boven de 28 graden stijgt. De Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) behoort controles uit te voeren bij diertransporten om erop toe te zien dat voorschriften worden nageleefd, maar dit is volgens Thieme onvoldoende om in periodes van tropische hitte het dierenwelzijn te kunnen garanderen.

diertransport

Fractievoorzitter Marianne Thieme is op bezoek geweest bij een verzamelplaats in Noord-Brabant waar deze week in opdracht van de Partij voor de Dieren videobeelden zijn gemaakt door Eyes on Animals. Deze organisatie heeft de temperatuur gemeten in veewagens met varkens en kippen. De temperatuur in de betreffende veewagens stegen tot boven de 34 graden. Hiermee worden de Europese regels overschreden, die bepalen dat de temperatuur in de wagen in principe niet meer dan 30 graden Celsius mag bedragen.

Op de videobeelden is te zien hoe de zeugen, nadat ze uit de veewagen komen, naar de verzamelhokken worden geleid. Het zijn uitgeputte hijgende zeugen. Na enkele minuten zakt een zeug door haar poten en sterft ter plekke. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat de zeugen nog ‘slechts’ een reis binnen Nederland hadden afgelegd.

marianne thieme bij diertransport
Marianne Thieme inspecteert met een medewerker van Eyes on Animals een diertransport

Thieme maakt zich zorgen over het dierenwelzijn tijdens de transporten in de zomerse hitte. ‘Deze temperaturen zijn ondraaglijk voor de dieren in de veewagens, en de transporten kunnen vele uren duren’, aldus Thieme. De steekproefsgewijze controles van de nVWA vormen onvoldoende garantie voor het welzijn van de dieren. ‘Op zomerse risicodagen volstaat de beperkte controle niet. Het is noodzakelijk om bij tropische temperaturen het transporteren van dieren te verbieden, en de nVWA op het naleven van het verbod streng te laten controleren.’

Bron ©PiepVandaag.nl