De Iberische lynx is de meest bedreigde kattensoort ter wereld en komt alleen voor in Portugal en Spanje. Het Wereld Natuurfonds (WNF) waarschuwt al jaren dat dit zeldzame ras op het punt staat uit te sterven. Maar er is hoop, want er wordt met hart en ziel gevochten voor het voortbestaan van dit prachtige dier.

Iberische lynx
Iberische lynx | Foto: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico [CC BY 3.0 es], via Wikimedia Commons
Elf welpjes werden er tot nu toe geboren in het streng beveiligde geboortecentrum in Silves, diep in de heuvels van Zuid-Portugal. Dit is het natuurlijke leefgebied van de Iberische lynx en hier zetelt het Iberian Lynx Breeding Center. Het centrum is bittere noodzaak, want het prachtige dier wordt ernstig in zijn bestaan bedreigd door een tekort aan voedsel en door het vernietigen van zijn leefgebied. Epidemieën en de jacht zorgden voor een ware slachting onder de konijnenpopulatie en het konijn is het belangrijkste voedsel voor de lynx. Dus ook het konijn verdient hulp en bescherming, zodat er weer een natuurlijk evenwicht ontstaan.

Overlevingskans

In het Iberian Lynx Breeding Center probeert een bevlogen team van specialisten uit alle macht het ras voor uitsterven te behoeden. De welpjes die geboren zijn, worden 24/7 door de mensen van het team op computers gevolgd. Hun ontwikkeling wordt bekeken en bestudeerd en geeft handvatten voor de begeleiding en bescherming van het ras in de toekomst. Sinds het centrum tien jaar geleden werd geopend, werden er al meer dan zestig welpjes geboren en bijna veertig van hen konden worden teruggezet in de natuur. Samen met de samenwerkende Spaanse afdelingen van het centrum, heeft dat ervoor gezorgd dat de Iberische lynx, op het randje van uitsterven, weer een reële kans heeft om als soort te overleven.

Hartverwarmend

Volgens Rodrigo Serra, de directeur van het centrum, is het herstel van het ras een feit, maar is de Iberische lynx nog steeds in gevaar. Hij kan zich niet voorstellen dat er geen hulp meer nodig is voor het dier, de positie van het dier is nog erg kwetsbaar. De pogingen om de Iberische lynx te redden, kunnen gelukkig op grote steun en draagvlak rekenen van de Zuid-Europese bevolking. Fondsen voor fokprogramma’s stellen geld beschikbaar en ondanks de economische crises in Europa, wordt er toch extra budget vrijgemaakt voor het project. Het prachtige dier, met de oranje-bruine stippen, is uniek in Spanje en Portugal en veel organisaties, instellingen, maar ook particulieren hebben zich het lot van het dier aangetrokken. In Portugal halen berichten over de voortgang van de Iberische lynx en vrijlating van de dieren steevast de voorpagina’s van de kranten, Spaanse natuurbeschermers hebben de lynx als symbool van natuurbescherming geadopteerd en er zijn speciale postzegels uitgegeven om de terugkeer van de Iberische lynx te vieren. Helaas zijn er ook andere geluiden. In april van dit jaar werd vrouwtjeslynx Kayakweru dood gevonden. Ze was grootgebracht in het centrum in Silves en stierf nog geen drie maanden na haar vrijlating aan vergiftiging. De Portugese politie onderzoekt de zaak.

Toewijding

Voor Serra is elke dode lynx natuurlijk een drama, maar hij is er trots op dat het dier het zo goed doet. Samen met zijn onvermoeibare team strijdt hij door voor dit prachtige kattenras. De staf werkt in achturige diensten en de meeste medewerkers eten en slapen in het centrum. Zoals Serra zegt:

“Je moet bevlogen en toegewijd zijn om dit werk te kunnen doen. Het is zwaar en het betaalt slecht. Het moet echt een passie zijn.”

En dankzij deze passie overleeft inmiddels 70% van de uitgezette Iberische lynxen. En dat terwijl deze kattensoort bijna van de aardbodem verdwenen was.

Iberian lynx mother and cubs

Bron ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema