Te midden van de COVID-19 crisis gaat de import van tienduizenden Ierse kalveren onverminderd door en worden dierenwelzijnsregels overtreden. Dit blijkt uit recent onderzoek van Eyes on Animals, L214 en Ethical Farming Ireland.

coronacrisis
Nederland importeert tienduizenden Ierse kalveren ondanks coronacrisis | Foto: Eyes on Animals

De organisaties voerden in maart verschillende inspecties uit van Ierse kalverentransporten onderweg naar Nederland. De transporten werden gevolgd, rij- en rusttijden werden vastgelegd en de behandeling en conditie van de kalveren werden gedocumenteerd.

Risico op verspreiding COVID-19

Terwijl meer en meer landen een lockdown aankondigen, landsgrenzen worden gesloten en mensen wordt opgedragen sociaal contact te vermijden, gaat de export van kalveren vanuit Ierland naar Nederland gewoon door. De kalverentransporten doen in totaal vier landen aan: Ierland, Frankrijk, België en eindbestemming Nederland. Ze leggen daarbij 2.000 kilometer af en zijn meer dan 50 uur onderweg. Het risico op verspreiding van het COVID-19 virus is aanzienlijk; het virus kan zich mogelijk verspreiden via de truck en de dieren, maar vooral via de vele mensen die bij deze handel betrokken zijn; Ierse melkveehouders, veehandelaren, chauffeurs, dierenartsen, douanebeambten, medewerkers op de rustplaatsen en de Nederlandse kalverenhouders.

De kalveren zijn bovendien niet van direct belang voor de voedselvoorziening – ze worden in Nederland namelijk eerst 6-8 maanden vetgemest. Voordat ze in de voedselketen terecht komen is er ruim een half jaar verstreken.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Mishandeling en overtreding transporttijden

De kalveren zijn slechts enkele weken oud en kunnen daarom alleen melk drinken. Omdat er op de trucks geen melk kan worden gegeven, mogen de dieren wettelijk gezien maximaal 19 uur lang vervoerd worden. De organisaties legden vast dat deze reistijd bij transport vanuit Ierland structureel overschreden wordt: de kalveren zitten 23-29 uur aaneengesloten in de truck voordat ze op de rustplaats in Frankrijk aankomen.

Ook op de rustplaats werden overtredingen geconstateerd. Kalveren werden met stokken geslagen en geschopt.

Een kalf dat niet meer kon lopen, werd aan de poten over de grond gesleept. Dit wangedrag is het trieste gevolg van de enorme tijdsdruk. Een paar medewerkers moeten in korte tijd duizenden dieren voeden. Dit zorgt voor frustratie en ongeduld.

Lesley Moffat, directeur van Eyes on Animals:

“Het is stuitend dat deze handel, die niet essentieel is voor onze voedselvoorziening, om puur economische redenen toegestaan blijft, zelfs als deze in strijd is met EU-wetgeving en er een pandemie gaande is. Europa en haar lidstaten nemen hiermee onnodig risico over de ruggen van mens én dier.”

Eyes on Animals, L214 en Ethical Farming Ireland, riepen vorige week samen met 35 andere organisaties in een open brief aan de Europese Commissie op om een einde te maken aan transporten van dieren langer dan 8 uur, transporten over zee en transporten naar derde landen.

Lees hier de oproep.

Ook zijn de organisaties een petitie gestart.

Bron: