De geboorte van twee Iberische lynxen in het wild is een doorbraak in het Spaanse lynxbeschermingsprogramma, dat de katachtige moet behoeden voor uitsterven. Waarschijnlijk zijn dit de eerste wildgeboren welpjes buiten Andalusië sinds decennia, waar het project om dit majestueuze dier te beschermen 12 jaar geleden is gestart.

Iberische lynxen
Foto credit: cadviodi via Compfight cc

Uitbreiding leefgebied
Een decennium geleden waren er minder dan 100 Iberische lynxen in het wild, dankzij de inspanningen van het lynxbeschermingsprogramma in Andalusië zijn er inmiddels zo’n 300: een indrukwekkend resultaat. Extra gunstig is dat de jongen geboren zijn in het westen van Spanje, nabij Badajoz. Het ziet er dan ook naar uit dat de dieren zich verspreiden.

De twee jongen werden vastgelegd op monitors die Kodiak in de gaten houden, een vrouwtje uit het fokprogramma dat twee jaar geleden in het wild is uitgezet.

Een woordvoerder van het project LIFE Iberlince hoopt dat Kodiak meer dan twee welpjes heeft:

“Lynxen hebben meestal nesten van drie tot vier jongen.”

Kwetsbaar
Het Iberische project LIFE Iberlince heeft tot doel het uitsterven van de Iberische lynx te voorkomen en de wilde populatie te versterken. Het is een van de zeldzaamste katachtigen en staat op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hoewel de resultaten van het lynxbeschermingsprogramma positief zijn, is het groeiende aantal vooralsnog niet voldoende om als diersoort te overleven op de lange termijn. De populatie is dus nog lang niet uit de gevarenzone.

Veel verkeersslachtoffers
De Iberische lynx komt, zoals de naam aangeeft, voor op het Iberisch schiereiland, in Spanje en Portugal. Door een verminderd voedselaanbod (door de droogte in Zuid-Spanje is de hoeveelheid konijnen fors gedaald) en verkeersongelukken doordat lynxen uit reservaten trekken op zoek naar eten, heeft de populatie het zwaar te verduren. Sinds 2012 zijn 46 dieren omgekomen door aanrijdingen.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde