Afgelopen weekend is de vink tijdens de door Vogelbescherming Nederland gecoördineerde vogelteldag het meest geteld. De telling werd gedaan in het kader van de Euro Birdwatch. De vink werd ruim 41.000 keer geteld, de spreeuw ruim 35.000 keer en de kievit werd zo’n 32.000 keer waargenomen.

vink
Foto: Wikimedia Commons

Graspieper en kokmeeuw kwamen beiden met rond de 13.000 waarnemingen ook in de top 5 voor. In totaal werden er dit jaar verspreid over 150 locaties 228.126 vogels geteld. Door het slechte weer is het totaal aantal getelde vogels lager dan andere jaren. Tussen de 169 soorten zaten enkele bijzondere waarnemingen: roodhalsgans, dwerggans, ijsgors en twee zeearenden werden gezien.

Meer dan 40 landen nemen aan deze Europese telling deel. Duizenden vogelaars telden in ons land mee. Vogelbescherming Nederland houdt ieder jaar in de derde week van januari ook een eigen telling, hierbij telt zij alle tuinvogels.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils