China heeft maandag een onmiddellijk en allesomvattend verbod ingevoerd op handel in en consumptie van wilde dieren, waarschijnlijk de oorzaak van de dodelijke uitbraak van coronavirus COVID-19. Mogelijke bronnen van het virus waren vleermuizen, schubdieren of slangen, die op de markt in Wuhan verkocht werden als voedsel.

Allesomvattend verbod China handel en consumptie wilde dieren
Illegale handel in wilde dieren (markt in Myanmar), o.a. schubdieren en slangen | Foto: Dan Bennett/Wikipedia

De hoogste wetgevende commissie van het land keurde een voorstel goed ‘dat de illegale handel in wilde dieren verbiedt, de slechte gewoonte van overconsumptie van dieren in het wild afschaft en de levens en gezondheid van de bevolking effectief beschermt’, zo meldde de Chinese staatstelevisie CCTV. Vorige maand werd al een tijdelijk verbod afgekondigd, maar nu wordt er gesproken over wetgeving en definitieve afschaffing. Tot dat moment is er per direct een allesomvattend verbod afgekondigd.

Gezondheidsdeskundigen waarschuwen dat het vervoeren, slachten en consumeren van wilde soorten een aanzienlijk en groeiend risico voor de volksgezondheid inhoudt, doordat de mens wordt blootgesteld aan gevaarlijke, door dieren overgedragen zoönosen.

Wrede handel

Eerdere (tijdelijke) verboden rond handel en consumptie van wilde dieren werden ingesteld na de uitbraak van het SARS-virus in 2002 en 2003,  waarbij ook en verband bestond tussen de ziekte en de consumptie van wilde dieren. Dat verbod was echter van korte duur. Dierenbeschermers beschuldigen China al lang van het tolereren van de wrede (illegale) handel in wilde dieren, als exotische menu-items voor de welgestelden, of voor gebruik in traditionele geneesmiddelen waarvan de werkzaamheid niet door de wetenschap wordt bevestigd.

Allesomvattend verbod China handel en consumptie wilde dieren
Eenden, duiven en kippen op een markt in China | Foto: publiek domein

Allesomvattend verbod nodig

Er bestaan ​​in China al wetten tegen de handel in wilde dieren, maar volgens dierenbeschermers zitten ze vol mazen met betrekking tot veel soorten en de handhaving stelt niets voor, of is gewoon laks. Nadat de corona-epidemie het land trof gaf China eind vorige maand opdracht een tijdelijk handels- en consumptieverbod van wilde dieren in te stellen ‘totdat de nationale epidemie voorbij is’. Maar natuurbeschermers en virologen beargumenteerden dat een tijdelijk verbod niet genoeg was en pleitten voor een permanent verbod met strenge handhaving. Daaraan lijkt nu gehoor gegeven te worden.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel