In het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau zijn de afgelopen weken al rond de 1000 dode gieren gevonden zonder dat de doodsoorzaak bekend is. Gedacht werd aan vergiftiging, maar de dode dieren worden in meerdere regio’s aangetroffen, waardoor ook gevreesd wordt voor een mysterieuze ziekte.

dode gieren
Het lijkt erop dat de ernstig bedreigde kapgier (Necrosyrtes monachus) de giersoort is die het meest wordt getroffen door de mysterieuze dood | Foto: GabrielBuissart/Wikipedia

Deskundigen waarschuwen dat de massale sterfte een catastrofale klap kan zijn voor de instandhouding van verschillende soorten die al met uitsterven worden bedreigd. Eind februari kwamen de eerste meldingen binnen van ongeveer 200 dode gieren die waren aangetroffen in de provincie Bafatá. Aanvankelijk vermoedde de internationale NGO Vulture Conservation Foundation (VCF) vergiftiging, hetgeen veel in het gebied voorkomt. VCF:

“Het begon met 200, toen 400, en het huidige dodental ligt op 648 sterfgevallen [inmiddels rond 1000 – red.], een catastrofale klap voor hun instandhouding. De autoriteiten hebben snel op het incident gereageerd, maar verontrustend is dat de oorzaak van de sterfte nog niet bekend is.”

Gieren kunnen vergiftigd worden omdat stropers steeds vaker met gif werken en de gieren van het giftige lokaas eten, of later van het vergiftigde dode dier.
.

Zes leeuwen en 74 gieren vergiftigd bij nationaal park Tanzania

Dode gieren nu een raadsel

Vanuit verschillende gebieden zijn dode vogels gemeld, wat de zaak ingewikkelder maakt. Gevallen van vergiftiging zijn meestal geconcentreerd in één gebied, rond een vergiftigd karkas. Op dit moment is het dus nog onduidelijk wat de oorzaak is van de massale sterfte. Het zou een onbekende ziekte kunnen zijn maar wellicht ook het gevolg van extreme weersomstandigheden.

Uit voorzorg hebben de autoriteiten in Guinee-Bissau honderden dode vogels verbrand, uit vrees voor de volksgezondheid en eventuele verdere verspreiding van een mogelijke ziekte onder de vogels.
.

Duizenden gieren slachtoffer van vergiftiging

Kritieke soorten

Afrikaanse giersoorten zijn de afgelopen jaren dramatisch in aantal afgenomen. De IUCN heeft inmiddels  drie soorten als bedreigd en vier als kritiek vermeld staan. Het lijkt erop dat de kapgier (Necrosyrtes monachus – IUCN-status kritiek) de giersoort is die het meest wordt getroffen door de mysterieuze dood. Dit betekent een enorme klap voor zijn staat van instandhouding op nationaal en regionaal niveau in Guinee-Bissau. Gieren spelen een cruciale rol in ecosystemen door kadavers van dieren te verwijderen die ziekten kunnen verspreiden. Als de gier verdwijnt heeft dit een (nadelig) domino-effect op zijn leefomgeving, inclusief de mens.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel