Sinds afgelopen zondag kan iedereen die getuige is van vernieling van holen of nesten of andersoortig  geweld tegen wilde dieren hiervan melding doen bij burgermeldpunt Wildlife Crime.

Dassenburcht - wildlife crime
Dassenburcht | Foto: Yves Adams, VildaPhoto.net

Het meldpunt is een initiatief van de Friese Milieu Federatie laten weten en wordt ondersteund door onder andere de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer. De milieufederatie hoopt inzicht te krijgen in de omvang en aard van schade die moedwillig wordt aangebracht aan in het wild levende dieren.

“Pas als je weet hoe groot het probleem is, kun je er wat aan doen”, aldus de federatie.

Het gaat vooral om dieren als de havik, torenvalk,  das en de vos die op deze manier in hun bestaan worden bedreigd. Voor roofvogels werd overigens al eerder een meldpunt in het leven geroepen ook in Friesland. Roofvogels worden regelmatig verjaagd, eieren worden kapot gemaakt en nesten worden vernield. Andere wilde dieren als de vos, worden gevangen in strikken of klemmen, vergast in hun holen of vergiftigd.

Dassenburcht

Half april nog werd in het bos bij Bakkeveen in Friesland, een dassenburcht vernield door het deels uit te graven. Inmiddels is uit sporenonderzoek duidelijk geworden dat de burcht vernield is door mensen met honden. Uiteindelijk blijkt dat er in die periode meer meldingen zijn gedaan bij natuurbeschermers van verstoringen van burchten door middel van honden.

Vergiftigd

En in het natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar in Overijssel heeft de politie vorige week, zeven dode vosjes aangetroffen.In het gebied zijn de afgelopen jaren vaker dieren gedood door vergiftiging, dus de politie gaat er vooralsnog vanuit dat de jonge vosjes door eenzelfde lot is getroffen.

Als reden noemen de mensen die de wilde dieren doden of verjagen vaak dat ze andere dieren zoals weidevogels, pluimvee maar ook jachtwild willen beschermen.

Exacte cijfers over criminaliteit gericht tegen in het wild levende dieren zijn er niet, maar volgens de federatie zijn er in 2012 alleen al bij de regionale milieupolitie in Friesland maar liefst 122 meldingen binnen gekomen van het doden of verstoren van roofvogels of het vernielen van nesten en eieren.

Van andere provincies zijn vooralsnog geen cijfers bekend.

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl