Tijdens de CITES CoP18 in Genève (2019) stemde de Europese Unie samen met de meeste Afrikaanse olifantenlanden in met een strikte beperking van de handel in levende olifanten. Wilde Afrikaanse olifanten konden niet langer vanuit Afrika naar de EU worden geëxporteerd. Nu lijkt het erop dat de EU is teruggekomen op dit standpunt. Teken de petitie om dit te voorkomen.

EU wil handel in wilde babyolifanten weer toestaan
EU wil handel in wilde (baby)olifanten weer toestaan – teken de petitie om dit te voorkomen | Foto: publiek domein

Sinds 2019 mochten wilde Afrikaanse olifanten alleen nog verplaatst worden als het onderdeel uitmaakte van een instandhoudingsprogramma, of als ze naar veilige gebieden verplaatst werden, in het wild en binnen het natuurlijke en historische verspreidingsgebied van de soort. Dit gold echter alleen voor de landen die zich aansloten bij het Verdrag inzake de internationale handel in beschermde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES). CITES reguleert deze handel en is met nadruk geen beschermingsorganisatie; internationale belangen bepalen doorgaans hoe er gestemd wordt, niet hetgeen moreel juist is om een soort te beschermen.
.

#GNvdD: Toch vangstverbod wilde olifanten voor dierentuinen

Babyolifanten roven voor export

Landen die zich niet aansloten bij het besluit van 2019 gingen wel door met de handel. De commerciële handel in levende olifanten vindt doorgaans plaats met babyolifanten, die wreed uit hun familieverband geroofd worden en meteen al een trauma oplopen, net als de achterblijvende familie van het jonge dier.

Tussen 2010 en 2022 werden zo’n 220 wilde Afrikaanse olifanten gevangen in Zimbabwe, Namibië, Eswatini en Tanzania, om onder meer naar dierentuinen geëxporteerd te worden in China, de Verenigde Staten, Cuba, Mexico, Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten. Doorgaans gebeurt dit door kuddes vanuit de lucht uiteen te drijven, om vervolgens de jonge dieren te roven voor de export. Het gebeurt daarbij regelmatig dat tijdens de vangst, het transport of op de plaats van bestemming olifanten om het leven komen. De levensverwachting van babyolifanten in gevangenschap is aanzienlijk slechter dan die van hun familie in het wild.
.

Namibië verkoopt 57 wilde olifanten

Petitie voor EU

Er zijn aanwijzingen dat de EU is teruggekomen op haar toezeggingen om olifanten te beschermen tegen deze wreedheden. De Europese Unie heeft daarbij partij gekozen voor een minderheid van Afrikaanse landen die deze abjecte activiteit willen voortzetten en die willen profiteren van de ‘ex situ’ handel in levende jonge olifanten. Ex situ staat voor de verplaatsing van de dieren naar een niet oorspronkelijk olifantengebied, in een niet-natuurlijke omgeving als een dierentuin, of nog erger: een circus.

EU wil handel in wilde babyolifanten weer toestaan
Help mee om te voorkomen dat de EU weer instemt met de handel in babyolifanten | Foto: publiek domein

Met de CITES Conference of Parties (CoP19) van 14 tot 26 november 2022 in Panama-Stad in het vooruitzicht, moet er snel druk opgevoerd worden om de Europese Unie van het onzalige plan af te houden de handel in babyolifanten weer toe te staan. Teken daarom de begeleidende petitie en deel hem alsjeblieft op je favoriete social mediaplatform.
.

580 olifanten doodongelukkig in Europese dierentuinen

©AnimalsToday.nl BVR