Een van de taken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het controleren van de identificatie en registratie van dieren bij landbouwbedrijven. Volgens Europese regelgeving moet 3 procent van deze bedrijven gecontroleerd worden. Dat percentage haalt de NVWA echter bij lange na niet.

Europese regelgeving
Foto: publiek domein

Europese regelgeving stelt dat jaarlijks 3 procent van de rundveebedrijven en 3 procent van de schapen- en geitenbedrijven gecontroleerd moeten worden op de identificatie en registratie (I&R) van dieren. Hierbij controleert de NVWA of de dieren een identificatiekenmerk hebben, zoals een oormerk, chip of paspoort.

Karen’s blog: Parlementaire enquête toezicht NVWA slachthuizen

Elk dier is daarmee traceerbaar naar de eigenaar. Bij een uitbraak van een dierziekte is het bijvoorbeeld belangrijk om individuele dieren gemakkelijk te identificeren. Nu blijkt na Kamervragen aan landbouwminister Piet Adema dat de NVWA fors minder controles naar I&R uitvoert dan verplicht is.

Minder controles

De afgelopen vier jaar werd de norm namelijk bij lange na niet gehaald: in 2018 werden 504 in plaats van 974 inspecties uitgevoerd. Dat komt neer op 1,6 procent. In de jaren erna werd 2,8 procent, 1,5 procent en 2,2 procent van de rundveehouderijen gecontroleerd.

Bij de schapen- en geitenhouderijen werd zelfs nog minder gecontroleerd. De percentages gecontroleerde bedrijven verschillen per jaar. Waar er in 2018 0,2 procent van de bedrijven gecontroleerd werd, was dat in 2019 0,9 procent. Dat bleek een uitschieter. De jaren erna lagen de percentages lager, met 0,7 procent in 2020 en 0,8 procent in 2021. In 2021 werd bijvoorbeeld slechts 324 van de verplichte 1172 controles uitgevoerd.

Capaciteitsproblemen

Het gebrek aan controle komt volgens landbouwminister Adema door capaciteitsproblemen bij de NVWA. Ook zegt hij dat het gebrek aan controles in 2018 bijvoorbeeld kwam door grootschalig onderzoek naar fraude met de registratie van kalveren, wat prioriteit kreeg.

Melkveebedrijven sjoemelen er flink op los met jongvee

En in 2021 ging de prioriteit van de NVWA naar controles op de nieuwe diergezondheidsregelingen die zijn opgesteld door de EU, de Animal Health Regulation. De minister erkent dat de huidige controles onvoldoende zijn.

Zeevisserij

Uit antwoorden op Kamervragen blijken ook taken met betrekking tot het toezicht van mest en de zeevisserij onvoldoende te worden uitgevoerd. In het coalitieakkoord is extra geld gereserveerd voor versterking van de NVWA, zodat kan worden voldaan aan de EU-regelgeving.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl | Sophie Jongma