Duke Faunabeheer is begonnen met het doden van de Indische huiskraaien in Hoek van Holland. Na het geprobeerd te hebben met vangnetten en schietnetten worden de vogels nu met een persluchtbuks gedood.

Kraai - huiskraaien
Foto: Pandiyan via photopin cc

De provincie Zuid Holland gaf opdracht de huiskraaien te doden omdat ze volgens de provincie mogelijk voor overlast zouden kunnen gaan zorgen in de toekomst. De Faunabescherming ondernam juridische stappen, met als laatste middel beroep aantekenen bij de Raad van State. Helaas werd de provincie in haar gelijk gesteld.

Dat de kraaien ‘geruimd’ moeten worden is helaas niet tegen te houden maar volgens de Faunabescherming heeft Duke Faunabeheer veel te snel voor afschot gekozen.

“In de ontheffing staat dat hij alleen de laatste vogels, waarbij eerdere methoden faalden, mag neerschieten. Nu blijkt dat het zo’n beetje de hele kolonie betreft,”  aldus de Faunabescherming.

Dat Duke Faunabeheer het niet zo nauw neemt met de regels blijkt wel uit het feit dat eigenaar Arie den Hartog vertelt dat hij per ongeluk een kauw heeft doodgeschoten want die dieren lijken zo op elkaar.

Eerder maakte het bedrijf misbruik van de ontheffing voor gebruik van het schietnet in de Amsterdamse openbare ruimte om duiven te vangen. De Partij voor de Dieren in Amsterdam heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie en het onderzoek hiernaar loopt nog.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl