Gisteren heeft de Raad van State in hoger beroep besloten dat de Indische huiskraaien in Hoek van Holland alsnog mogen worden gedood.

huiskraai
Foto: Wikimedia Commons

Eerder vond de provincie Zuid-Holland al dat de tientallen kraaien rond het station van Hoek van Holland mochten worden afgeschoten. De Faunabescherming ondernam juridische stappen, met als laatste middel beroep aantekenen bij de Raad van State.

Sinds de jaren negentig resideren er rond het station van Hoek van Holland Indische huiskraaien. Mogelijk zijn ze als verstekelingen op een schip meegekomen uit Azië.  Uit een telling, die vorig jaar is gedaan zou de populatie uit zo’n 23 vogels bestaan. De provincie is bang dat die populatie verder zal groeien en andere vogels als kauwen en eksters zullen verjagen.

De Indische huiskraai staat sinds 2001 op de wettelijk vastgestelde lijst van beschermde inheemse diersoorten. Voor al deze diersoorten geldt de verplichting te streven naar een gunstige staat van instandhouding en is uitroeien onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Het verweer van de provincie, dat de huiskraai ‘per ongeluk’ op die lijst is gezet, vond eerder bij de rechter geen enkel gehoor. Volgens de provincie vormen de kraaien mogelijk een plaag en een gevaar voor andere diersoorten.

Nu is dan het hoge woord er uit. De provincie vindt dat er geen andere oplossing is dan de dieren te doden en de Raad van State geeft hen gelijk. De vogels zullen eerst worden gevangen en dan een dodelijke injectie krijgen.

Item van RTV Rijnmond over de Indische huiskraaien van Hoek van Holland

Bron: Rijnmond.nl ©PiepVandaag.nl