Dierenbescherming Amsterdam maakt zich grote zorgen over de handel en wandel van ‘faunabeheerder’ Duke Faunabeheer in de Amsterdamse openbare ruimte. Het bedrijf maakt misbruik van de ontheffing voor gebruik van het schietnet. In een aflevering van het televisieprogramma De Wilde Keuken van 13 september met als onderwerp Duif, is Duke Faunabeheer in actie te zien terwijl het zonder aantoonbare reden een groep duiven wegvangt met het schietnet uit de openbare ruimte in Amsterdam Oost. Dit is niet conform de voorwaarden voor de ontheffing en het dierenwelzijnsbeleid in Amsterdam.

Duif - Duke Faunabeheer
Foto: Alan D. Wilson [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Dierenbescherming Amsterdam meent dat Duke Faunabeheer zonder aanleiding in de openbare ruimte duiven wegvangt. De dieren komen, zoals te zien is in de aflevering van De Wilde Keuken, na de vangactie bij de poelier terecht.

Duke Faunabeheer heeft van het ministerie een ontheffing voor het gebruik van het schietnet tot 2017, maar moet daarmee wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de verkeersveiligheid of de volksgezondheid in het geding zijn of moeten de vogels een negatieve impact hebben op de fauna of moet er sprake zijn van ondraaglijk lijden door de dieren zelf. Bij de afgevangen duiven te zien in de bewuste aflevering is dit geenszins het geval.  De GGD heeft over de betreffende locatie geen melding van overlast van duiven ontvangen. Op de vraag waarom de duiven zijn afgevangen weigert Duke Faunabeheer antwoord te geven.

Het dierenwelzijnsbeleid in Amsterdam (stadsdelen, maar ook de Centrale stad) stelt dat er op een bepaalde manier met in het wild levende dieren, die overlast kunnen veroorzaken, moet worden omgegaan. Namelijk altijd op diervriendelijke wijze, tenzij het echt niet anders kan en alles is geprobeerd. Er is volgens Dierenbescherming Amsterdam niet gehandeld conform het beleid van de gemeente Amsterdam. Het dierenwelzijnsbeleid waar Amsterdam trots op mag zijn wordt dus niet altijd in de praktijk gebracht. De juiste route is dat overlastmeldingen met betrekking tot in het wild levende dieren in de openbare ruimte horen te lopen via de GGD Amsterdam. Hier worden de overlastmeldingen van burgers of bedrijven beoordeeld op mate van overlast en welke actie er moet worden ondernomen.

Dierenbescherming Amsterdam vindt dat als je beroepsmatig dieren vangt en doodt dit extra verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De vraag is dus ook of dit soort werk wel aan particuliere dierbeheerbedrijven kan worden overgelaten.

Dierenbescherming Amsterdam meent dat door te handelen zonder aanwijsbare aanleiding, zonder dat er gecheckt is of er aan de voorwaarden is voldaan en zonder dat de juiste route is bewandeld, misbruik is gemaakt van de ontheffing voor gebruik van het schietnet. Dierenbescherming Amsterdam heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de nVWA en doet aangifte bij de politie.

Persbericht Dierenbescherming Amsterdam