In Friesland is de politie op zoek naar de persoon die bomen omzaagt met daarin nesten van roofvogels. In de afgelopen maand zijn in zeker vijf bomen waarin nesten zaten omgezaagd. Waarschijnlijk gaat het om nesten van buizerds.

buizerd nest roofvogelhater roofvogels
Buizerdjongen | Foto: Wikimedia Commons

Het gaat om een boom in de buurt van Sondel en vier bomen in de omgeving van het Sneekermeer. De politie vermoedt dat de dader s’avonds of s’nachts te werk gaat. Het zou mogelijk zelfs om meerdere daders gaan.
Omdat broedplaatsen van vogels worden beschermd in de Flora-en Faunawet is het omzagen van bomen met nesten verboden.

De provincie Friesland is koploper met betrekking tot geweld tegen roofvogels. In 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen van onder andere nestverstoring en vergiftiging van roofvogels binnen. Het jaar daarvoor waren dat er 117. Door de inzet van vergiftigd aas sterven ook steeds vaker dassen, vossen en andere aaseters. Om hier iets aan te doen, heeft Friesland vorige zomer als eerste provincie een meldpunt voor geweld tegen roofvogels geopend. Later wordt dit uitgebreid tot het hele land.

De daders moeten volgens de Friese Milieu Federatie gezocht worden onder boeren en ”in kringen die zeggen weidevogels te willen beschermen”. Mensen die informatie hebben over de omgekapte bomen, of nog een omgekapte boom met roofvogelnest aantreffen, worden verzocht contact op te nemen met de politie. De politie is bereikbaar via 0900-8844. Voor spoedmeldingen is de dierenpolitie bereikbaar via 144.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl