Het gaat niet goed met de, volgens velen, mooist zingende broedvogel van Nederland, de nachtegaal. Uit voorlopige resultaten van het project, de Vogelatlas, uitgevoerd door Sovon Nederland lijkt het dier langzaam uit ons landschap te verdwijnen.

Nachtegaal - Vogelatlas
Nachtegaal | Foto: J. Dietrich derivative work: Bogbumper [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Om de nachtegaal te horen moet worden afgereisd naar de duinen van Noord-Holland. Eerdere versies van de Vogelatlas laten zien dat het vogeltje tussen 1973 en 1977 nog in heel Nederland voorkwam. Tussen 1998 en 2000 zijn er al beduidend minder exemplaren te vinden. Een trend die zich heeft voortgezet.

De tellingen voor de nieuwste Vogelatlas zijn nog in volle gang, tot en met 2015 tellen honderden vrijwilligers door het hele land mee.

Slechtvalk

Gelukkig is er ook goed nieuws! De slechtvalk doet het beduidend goed. In de jaren 70 waren er nog maar enkele broedparen te vinden in Nederland, nu komt de vogelsoort in vrijwel alle provincies voor.

Slechtvalk - Vogelatlas
Slechtvalk | Foto: Lilly M real name: Małgorzata Miłaszewska (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
De soort profiteert onder andere van nestkasten geplaatst door vrijwilligers aan hoge gebouwen.

Putter

Een ander vogel die het goed doet is de putter. Rond 1975 was deze bonte verschijning vooral in West-Nederland te vinden en langs de grote rivieren. Tegenwoordig is hij ook verder oostwaarts opgerukt en te zien in Oost-Brabant en Twente.

Putter - Vogelatlas
Putter | Foto: photo MPF (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
De schat aan gegevens die het Vogelatlas-project oplevert zal belangrijke ijkpunten voor natuurbeleid en -beheer opleveren.

Bron: Refdag.nl ©PiepVandaag.nl