De provincie Friesland is koploper met betrekking tot geweld tegen roofvogels. In 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen van onder andere nestverstoring en vergiftiging van roofvogels binnen. Het jaar daarvoor waren dat er 117. Door de inzet van vergiftigd aas sterven ook steeds vaker dassen, vossen en andere aaseters.

Buizerd - roofvogels
Buizerd | Foto: By Loz (L. B. Tettenborn) (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Om hier iets aan te doen, krijgt Friesland deze zomer als eerste provincie een meldpunt voor geweld tegen roofvogels. Later wordt dit uitgebreid tot het hele land. Via het meldpunt hopen milieu-organisaties en de politie meer te weten te komen over vergiftigingen en andere agressie tegen roofvogels.

Bron: Leeuwarder Courant ©PiepVandaag.nl

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.