Net als voorgaande jaren is de dwergvleermuis het meest waargenomen tijdens de voorjaars Vleermuistuintelling van afgelopen weekend. In de meeste gevallen werd per tuin één soort vleermuis doorgegeven. Het aantal deelnemers aan de vleermuistelling is sinds vorig jaar bijna verdubbeld.

dwergvleermuis
Dwergvleermuis | Foto: Christian Giesse via Zoogdiervereniging

Aan de telling deden ruim 492 mensen mee, 200 meer dan vorig jaar. In totaal werden 2.668 waarnemingen genoteerd. Ook ervaren vleermuiswaarnemers deden mee, met behulp van een vleermuisdetector die hun ultrasone geluiden omzet in voor mensen hoorbaar geluid. Hierdoor konden ook enkele minder bekende vleermuizen worden genoteerd, zoals de kleine dwergvleermuis en de meervleermuis.

vleermuistuintelling
Vleermuizen tellen | Foto: Odile Noort-Schmidt via Zoogdiervereniging

Dwergvleermuis grote winnaar

In 77 procent van de tuinen werd één soort gezien, overwegend dwergvleermuizen. In 12 procent werd daarnaast ook nog een tot zelfs drie andere vleermuissoorten gezien, vooral laatvliegers. In een klein deel (11 procent) werd tijdens de schemering geen enkele vleermuis waargenomen. In zijn totaliteit kwam de dwergvleermuis overduidelijk als meest getelde vleermuis uit de bus. Er komen in Nederland drie soorten dwergvleermuizen voor.

Regelmatig zagen vleermuisspotters een vleermuis die ze niet goed konden identificeren. Deze is in het overzicht genoteerd als ´vleermuis onbekend´ en staat op de tweede plaats. De rosse vleermuis staat op de derde plek, op vier de watervleermuis en op vijf de grootoorvleermuis. Tijdens de voorjaarstelling van 2019 stonden de grootoorvleermuis en de watervleermuis op een gedeelde vierde plaats, verder is de volgorde van de lijst gelijk.

gewone grootoorvleermuis
Gewone grootoorvleermuis | Foto: Bernadette van Noort via Zoogdiervereniging

Vleermuisvriendelijk

Tuinen zijn een belangrijke voedselbron voor vleermuizen. Lees in onze Weetjes over vleermuizen hoe je je tuin vleermuisvriendelijk maakt:
.

Weetjes: de illustere vleermuis

.
Wil je ook vleermuizen in je omgeving spotten? De zoekkaart van de Zoogdiervereniging helpt je de fladderende diertjes te herkennen. De volgende vleermuistelling vindt plaats op 29 en 30 augustus.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Angelique Lagarde