Mooi nieuws uit de Achterhoek. Daar hebben ecologen ontdekt dat de zeldzame vissensoorten grote modderkruiper, bittervoorntje, beekprik en beekdonderpad terug zijn in de rivieren.

bittervoorn
Foto: Wikimedia Commons

De vissen staan op de lijst van dieren die zonder dat ze beschermd worden uitsterven.

De terugkeer van deze dieren betekent volgens het waterschap Rijn En IJssel dat er een verbetering gaande is van de ecologische kwaliteit van het gebied. Eens in de drie jaar onderzoekt het waterschap alle watergangen uitgebreid. De verbetering is een gevolg van de meer natuurlijk inrichting van watergangen  zoals de afgelopen jaren.

Bron ©PiepVandaag.nl