Sinds afgelopen zondag kan iedereen die getuige is van vernieling van holen of nesten of andersoortig  geweld tegen wilde dieren hiervan melding doen bij burgermeldpunt Wildlife Crime. Het meldpunt is een initiatief van de Friese Milieu Federatie laten weten en wordt ondersteund door onder andere de…