Na 27 jaar komt er een eind aan het omstreden dierenverhuurbedrijf Bert’s Animal Verhuur in het Gelderse Appeltern. Zowel bedrijf als eigenaar Bert Roelofs zijn door rechtbank Gelderland failliet verklaard. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zette zich jaren in om een eind te maken aan de misstanden bij de dierenverhuurder. Er stonden inmiddels tonnen aan dwangsommen open, sinds de rechter in 2019 bepaalde dat Roelofs moest stoppen.

Bert’s Animal Verhuur failliet verklaard
Bert’s Animal Verhuur failliet verklaard na 27 jaar misstanden | Beeld: NVWA, verkregen via WOO

House of Animals onderzocht en openbaarde diverse misstanden bij het bedrijf. Na meerdere handhavingsverzoeken legde de gemeente West Maas en Waal maar liefst 245.000 euro aan dwangsommen op, wegens illegale hondenhandel en illegale verhuur van dieren. Eind augustus deed House of Animals opnieuw een handhavingsverzoek bij de gemeente, omdat Roelofs nog steeds illegaal honden fokte en verhandelde.
.

Kadavers en uitgehongerde dieren bij Bert’s Animal Verhuur

.
De rechter verbood zijn bedrijfsactiviteiten in 2019, maar Roelofs ging al die jaren door met de verhuur van dieren en andere onrechtmatige activiteiten. De gemeente West Maas en Waal legde naast eerdergenoemde dwangsommen ook nog dwanggeld op wegens de illegale bouwwerken op het erf van Roelofs. In totaal stond er ruim vier ton aan dwangsommen open.
.

Bert’s Animal Verhuur weer in de fout: €75.000 dwangsom

.
Hoewel Roelofs al ruim een kwart eeuw stelselmatig de wet overtrad, leek de gemeente maar geen vat op de ondernemer te kunnen krijgen. De vele meldingen van dierenverwaarlozing en mishandeling waren daarom voor House of Animals aanleiding om een diepgaand onderzoek in te stellen.

Illegale hondenhandel bij Bert's Animal Verhuur
Illegale hondenhandel bij Bert’s Animal Verhuur | Foto: House of Animals

Schokkende misstanden

Door de aanhoudende druk die House of Animals uitoefende op de gemeente, werd er sinds vorig jaar eindelijk doorgepakt. Documenten van de NVWA die House of Animals na een WOO-verzoek (Wet Open Overheid) in handen kreeg, bevestigden de eerdere schokkende bevindingen. Karen Soeters van House of Animals:

“We vieren een klein feestje omdat er na al onze inspanningen nu eindelijk een eind is gekomen aan dit bedrijf, maar tegelijkertijd maken we ons nog steeds ernstige zorgen over de dieren die er nu nog zitten. Het is voor ons pas echt voorbij als het laatste dier daar weg is.”
.

Volgens de curator is er voldoende voer voor de aanwezige dieren en er blijft één werknemer actief voor de verzorging. Op aandringen van House of Animals wordt de NVWA betrokken bij het toezicht op dierenwelzijn. Toezichthouder NVWA heeft zelf ook nog een aantal zaken lopen tegen de dierenverhuurder.
.

Bert’s Animal Verhuur failliet verklaard

Verwacht wordt dat Roelofs in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, al is het maar om tijd te winnen. Na zijn definitieve faillissement wordt er beslag gelegd op de dieren, als onderdeel van de inboedel. Daarna volgt verkoop, of er wordt opvang voor ze gezocht. House of Animals houdt nauwlettend in de gaten wat er met de dieren gebeurt, aldus Karen Soeters.
.

Karen’s blog: Is Bert nou nog niet failliet?

©AnimalsToday.nl | House of Animals