Gedeputeerde staten van Zuid-Holland verlenen ontheffing jacht zwanen

In Zuid-Holland heeft de faunabeheereenheid nogmaals een vergunning gekregen om zwanen af te maken die bijvoorbeeld te dicht bij een fietspad komen. De zwanen zouden volgens de provincie te veel gewassen stuk maken en zorgen voor overlast.

Knobbelzwaan - ontheffing

Knobbelzwaan | Foto: Andreas Trepte (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Schade

Knobbelzwanen veroorzaken verspreid door de hele provincie schade aan gras(zoden), graszaad en granen. De schade treedt (met name) op in de periode oktober-mei. Naast schade aan agrarische gewassen veroorzaken knobbelzwanen op bepaalde locaties onveilige situaties, zoals langs (snel)wegen en fietspaden. Knobbelzwanen begeven zich soms op de weg waardoor verkeersdeelnemers schrikken en/of moeten uitwijken. Ook komt het voor dat knobbelzwanen zich agressief gedragen richting voetgangers en fietsers met onveilige situaties als gevolg”, aldus de provincie. Deze schade zou per jaar naar schattig 5.000 tot 10.000 euro bedragen.

Vrijbrief

In het faunabeheerplan van 2013 wordt stelselmatig gesproken over het KUNNEN aanrichten van schade door zwanen. Landelijk blijkt er een toename van knobbelzwanen te zijn, in Zuid-Holland is de populatie stabiel. Niet terug te vinden is wat dan verstaan wordt onder een stabiele populatie. Een medewerker van Natuur- en Vogelwerkgroep ‘De Krimpenerwaard’ (NVWK) is het niet eens met deze vrijbrief voor jagers om knobbelzwanen af te mogen maken.

“De dieren zouden voor overlast zorgen en voor gevaarlijke situaties bij fietspaden. De jagers mogen echter ook overdag op de zwanen jagen. Ik weet niet wat gevaarlijker is. “En, als de ontheffing is bedoeld om schade te beperken en groei te voorkomen, waarom is het bewerken van nesten en eieren in een stabiele populatie dan niet voldoende?”

Geen grens

“Wij van de NVWK hebben aangegeven dat het een betere en veiligere oplossing is om de eitjes en nestjes van de zwanen kapot te maken. Door de zwanen af te schieten ga je niet de groei tegen, maar laat je de populatie krimpen. Er zijn op dit moment helemaal geen cijfers bekend over wat wordt verstaan onder een stabiele populatie zwanen. De provincie heeft geen grens gesteld aan hoeveel zwanen er maximaal afgemaakt mogen worden en maakt ook geen onderscheid tussen grote groepen welke schade kunnen aanbrengen en individuele paartjes. Dit zou wel eens uit de hand kunnen lopen.”

Ook andere beschermde diersoorten

Het NVWK is bang dat het in de praktijk een nare bedoeling wordt:

“Uit ervaringen is gebleken dat veel jagers het verschil niet eens weten tussen verschillende vogelsoorten, laat staan zwanen. Ook is er een vergunning verleend om gebruik te maken van honden tijdens het jagen, zelfs in het broedseizoen. Die verstoren dan niet alleen de nesten van de zwanen, maar ook van de andere beschermde soorten die zich in dat gebied bevinden.”

Wat kun jij doen?

“Wanneer burgers het idee hebben dat het afschieten van de zwanen te willekeurig gebeurt kunnen ze de NVWK bij hen in de buurt daarop attent maken of de politie inschakelen. Burgers kunnen zo in de gaten houden of het in de praktijk niet uit de hand loopt. Mensen hebben een signaalfunctie. Op dit moment is de handhaving ontoereikend, het gaat om zulke grote gebieden.”

Op 6 februari zal de hoorzitting plaatsvinden over de bezwaren die onder andere de NVWK maakt tegen de verleende ontheffing.

©PiepVandaag.nl Jaimy Visser

Omroep Piep!

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Tine Withagen zegt:

  Wat is dit voor onzin ….. eerst de ganzen, nu de zwanen !! Komt dat niet door het warmere weer, waar de mens voor verantwoordelijk is. Er zijn in het centrum van Amsterdam ook veel zwanen en dat geeft de buurt alleen maar meer allure. Als er teveel van is, dan maar ruimen….. walgelijk. Zorg dan voor een goed leefgebied voor de dieren en pak niet steeds meer natuur af voor landbouw o.a. Het draait alleen maar om het geld, terwijl men denkt dat natuurbehoud geld kost. Als het goed wordt gedaan kan ook met een natuurgebied geld worden verdiend. Geen respect voor de natuur, volgens mij ook geen respect voor elkaar.

 2. Zoals we van deze regering gewend zijn spelen dieren geen rol en worden gewoon afgemaakt. De media brengt dit verder ook nauwelijks in het nieuws omdat ze hun kulonderwerpen belangrijker vinden. Bah, wat een vervelend dieronvriendelijk land leven we eigenlijk.

 3. Waarom moeten de dieren gelijk gedood worden.Dat doen we bij mensen toch ook niet.Eerst de huiskraaien in Hoek van Holland, nu de knobbelzwanen weer.Wanneer stoppen we daar eens mee, we moeten blij zijn dat er dieren zijn .Zie eens in hoe mooi ze zijn , en geniet ervan hoe mooi de natuur is met zijn dierenpracht.Wanneer stopt dit gezeik eens over de dieren in Nederland.Ganzen zijn al jaren de klos.

 4. De meeste schade wordt altijd nog aangericht door de MENS. Wat voor een beleid voert Nederland toch uit ten opzichte van dieren. Geen beleid waar ik trots op ben!!

 5. Monica Schilder zegt:

  Knobbelzwanen richten schade aan : hoe vaak richt hangjeugd of dronken mensen schade aan!
  Knobbelzwanen begeven zich soms op de weg waardoor verkeersdeelnemers schrikken en/of moeten uitwijken : hoe vaak steken mensen niet opeens over of holt er een kind de weg op?
  Ook komt het voor dat knobbelzwanen zich agressief gedragen richting voetgangers en fietsers met onveilige situaties als gevolg : hoe vaak gedragen mensen zich agressief tegenover elkaar en zorgen voor onveilige situaties?
  Zullen we die dan ook maar allemaal gaan afschieten? Ruimt lekker op, krijg je ook geen overbevolking.

 6. Alles wat mooi is maakt de mens kapot.

 7. Marja Wijnbeek zegt:

  Ik denk dat zwanen dat reguleren zelf wel redelijk kunnen, ze zijn territoriaal en als ze geen territorium hebben wordt er niet gebroed. Trieste mensen die dit weer verzinnen, respect voor al wat leeft heeft plaats gemaakt voor ikke,ikke. Ik hoop op karma voor degenen die dit verzinnen en uitvoeren.

 8. Evelyne de Jong zegt:

  Vervang “zwanen” door “mensen” en je krijgt een heel ander verhaal. Dan wordt afschieten behoorlijk luguber,maar dat is het toch ook bij dieren?

 9. vera van den berg zegt:

  ja zo gaat dat heden ten dage,alles wat een mens in de weg staat moet gewoon afgemaakt of uitgeroeid worden,de makkelijktste weg toch,zo doen mensen dat ook onderling,een dier is weerloos en kan niet praten en zich verdedigen , kan geen kant meer op ,de grote schande van deze maatschappij met al zijn macht hebzucht en bureaucratie,bah,ik schaam me dat ik
  een mens ben