In Zuid-Holland heeft de faunabeheereenheid nogmaals een vergunning gekregen om zwanen af te maken die bijvoorbeeld te dicht bij een fietspad komen. De zwanen zouden volgens de provincie te veel gewassen stuk maken en zorgen voor overlast.

Knobbelzwaan - ontheffing
Knobbelzwaan | Foto: Andreas Trepte (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Schade

Knobbelzwanen veroorzaken verspreid door de hele provincie schade aan gras(zoden), graszaad en granen. De schade treedt (met name) op in de periode oktober-mei. Naast schade aan agrarische gewassen veroorzaken knobbelzwanen op bepaalde locaties onveilige situaties, zoals langs (snel)wegen en fietspaden. Knobbelzwanen begeven zich soms op de weg waardoor verkeersdeelnemers schrikken en/of moeten uitwijken. Ook komt het voor dat knobbelzwanen zich agressief gedragen richting voetgangers en fietsers met onveilige situaties als gevolg”, aldus de provincie. Deze schade zou per jaar naar schattig 5.000 tot 10.000 euro bedragen.

Vrijbrief

In het faunabeheerplan van 2013 wordt stelselmatig gesproken over het KUNNEN aanrichten van schade door zwanen. Landelijk blijkt er een toename van knobbelzwanen te zijn, in Zuid-Holland is de populatie stabiel. Niet terug te vinden is wat dan verstaan wordt onder een stabiele populatie. Een medewerker van Natuur- en Vogelwerkgroep ‘De Krimpenerwaard’ (NVWK) is het niet eens met deze vrijbrief voor jagers om knobbelzwanen af te mogen maken.

“De dieren zouden voor overlast zorgen en voor gevaarlijke situaties bij fietspaden. De jagers mogen echter ook overdag op de zwanen jagen. Ik weet niet wat gevaarlijker is. “En, als de ontheffing is bedoeld om schade te beperken en groei te voorkomen, waarom is het bewerken van nesten en eieren in een stabiele populatie dan niet voldoende?”

Geen grens

“Wij van de NVWK hebben aangegeven dat het een betere en veiligere oplossing is om de eitjes en nestjes van de zwanen kapot te maken. Door de zwanen af te schieten ga je niet de groei tegen, maar laat je de populatie krimpen. Er zijn op dit moment helemaal geen cijfers bekend over wat wordt verstaan onder een stabiele populatie zwanen. De provincie heeft geen grens gesteld aan hoeveel zwanen er maximaal afgemaakt mogen worden en maakt ook geen onderscheid tussen grote groepen welke schade kunnen aanbrengen en individuele paartjes. Dit zou wel eens uit de hand kunnen lopen.”

Ook andere beschermde diersoorten

Het NVWK is bang dat het in de praktijk een nare bedoeling wordt:

“Uit ervaringen is gebleken dat veel jagers het verschil niet eens weten tussen verschillende vogelsoorten, laat staan zwanen. Ook is er een vergunning verleend om gebruik te maken van honden tijdens het jagen, zelfs in het broedseizoen. Die verstoren dan niet alleen de nesten van de zwanen, maar ook van de andere beschermde soorten die zich in dat gebied bevinden.”

Wat kun jij doen?

“Wanneer burgers het idee hebben dat het afschieten van de zwanen te willekeurig gebeurt kunnen ze de NVWK bij hen in de buurt daarop attent maken of de politie inschakelen. Burgers kunnen zo in de gaten houden of het in de praktijk niet uit de hand loopt. Mensen hebben een signaalfunctie. Op dit moment is de handhaving ontoereikend, het gaat om zulke grote gebieden.”

Op 6 februari zal de hoorzitting plaatsvinden over de bezwaren die onder andere de NVWK maakt tegen de verleende ontheffing.

©PiepVandaag.nl Jaimy Visser

Omroep Piep!