Gedeputeerde Van der Ploeg van de provincie Groningen start een experiment om op een diervriendelijkere manier de ganzenoverlast op te lossen. Bij het Schildmeer in Tetjehorn wordt witte klaver ingezaaid om ganzen weg te lokken van kwetsbare gebieden. Hierdoor moet de ganzenschade afnemen zonder dat de vogels worden afgeschoten.

Witte klaver
Foto: Wikimedia Commons

Provincie Groningen wijkt af van de landelijke lijn en kiest voor een natuurlijkere en diervriendelijkere aanpak. Van der Ploeg: “Ganzen horen bij Groningen. De toename valt hier mee, maar verstoort wel het natuurlijk evenwicht. Dit willen wij weer op een natuurlijke manier herstellen. Massaal afschieten of vergassen is niet ons antwoord. Al was het maar omdat de populaties zich daarna snel herstellen.”

Tijdens het experiment worden verschillende maatregelen gecombineerd. Door prikken van eieren en ruimte geven aan natuurlijke vijanden, worden minder eieren uitgebroed. De opgroeigebieden voor kuikens worden minder aantrekkelijk gemaakt en omliggende akkers worden slechter bereikbaar, bijvoorbeeld door braamstruiken te planten. Door het inzaaien van witte klaver in speciale gebieden, worden de ganzen weggelokt. Met de kennis die partijen opdoen in het experiment kan een grootschaliger plan van aanpak gemaakt worden.

Bron: Dierenbescherming ©PiepVandaag.nl