Het is geen alledaags verschijnsel in Nederland: flamingo’s. Een enkele keer worden ze gezien in Zeeland, maar waarnemingen zijn sporadisch. Tot onze hoofdstad werd vereerd met een bezoek door een groepje van deze exotisch aandoende vogels.

flamingo's
De gewone of Europese flamingo | Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia

Bij het Kinselmeer in Amsterdam-Noord is de groep neergestreken, bestaande uit vijf gewone, of Europese flamingo’s, die waarschijnlijk uit Zuid-Europa afkomstig zijn. De vijf vogels waren al eerder gezien in Zwitserland en in de buurt van Rotterdam. Hoewel er vlak over de Duitse grens een kolonie met verschillende flamingosoorten is, komen de ‘Amsterdamse’ flamingo’s daar niet vandaan omdat ze niet geringd zijn. Iets wat wel gebeurt in de Duitse kolonie.

Inheems
De gewone flamingo (Phoenicopterus roseus) is inheems in Europa. Hij broedt vooral in Zuid-Europa en Kazachstan. In de Camargue (Zuid-Frankrijk) bevind zich een groot moerasgebied dat bekend staat om haar flamigokolonie. De flamingo’s in het Kinselmeer zijn wilde dieren die hier op eigen kracht gekomen zijn. Hoewel flamingo’s een ongewoon exotisch tafereel vormen in Nederland,  voelen ze zich prima thuis in ons redelijk zachte klimaat. Bovendien is het Kinselmeer een ondiepe baai waar de vogels goed kunnen foerageren.

Bron ©PiepVandaag Liesbeth de Vogel