De gemeenteraad van de Peruaanse hoofdstad Lima heeft besloten om de arena Acho niet langer in te zetten voor stierengevechten. In de toekomst zullen alle gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente Lima niet meer gebruikt mogen worden voor wrede spektakels met dieren, zoals stierengevechten en hanengevechten.

arena
Einde gebruik arena in Peru voor stierengevechten | Foto: publiek domein

Acho valt onder het bezit van de gemeente Lima. De gemeenteraad heeft nu richtlijnen opgesteld voor het verhuren van het gebouw. Bij het opstellen van nieuwe huurcontracten moet men akkoord gaan met de voorwaarde dat de stierenvechtarena niet gebruikt zal worden voor het houden van wrede spektakels met dieren, zoals stierengevechten. Het huidige contract voor het gebruik van Acho voor stierengevechten loopt tot eind 2021. De bedoeling is dat Acho hierna niet langer gehuurd kan worden voor stierengevechten. Maar het is nog de vraag of tussen nu en eind 2021 nog stierengevechten zullen plaatsvinden: door de uitbraak van het coronavirus dient Acho momenteel als opvangcentrum voor daklozen.

De Peruaanse hoofdstad wil op deze manier zwervers beschermen tegen besmetting met het coronavirus. De stierenvechtsector reageerde alles behalve tevreden met dit initiatief. Zolang de stierenvechtarena gebruikt wordt als daklozencentrum kunnen er geen stierengevechten plaatsvinden. De voorzitter van het Constitutionele Hof van Peru reageerde op het onbehagen van de stierenvechtliefhebbers. Ze zei dat het redden van levens veel belangrijker is dan het houden van bloedige en wrede spektakels met dieren.

Minister van Cultuur

De Minister van Cultuur, Alejandro Neyra, gaf aan het eens te zijn met het besluit van de gemeenteraad van Lima om geen publieke gebouwen te gebruiken voor bloedige evenementen met dieren. Helaas betekent dit niet dat hiermee een einde komt aan het stierenvechten in Lima. De stad kent nog drie stierenvechtarena’s die privebezit zijn, en waar de richtlijnen van de gemeente niet voor gelden.

De huidige ontwikkelingen zijn positief te noemen, want het zegt iets over de mening van de gemeenteraad over het stierenvechten. Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) en dierenwelzijnsorganisaties in Peru pleiten al jaren voor het stoppen van stierengevechten in Lima en het inzetten van de arena’s voor andere doeleinden. Samen zetten ze zich actief in door onder meer druk uit te oefenen op de politiek, het verzenden van brieven aan de autoriteiten en met acties op social media. Het is fijn om te zien dat Acho nu dient om levens te redden en hopelijk zal Acho nooit meer gebruikt worden voor het martelen en doden van dieren. Marius Kolff, directeur van CAS:

“In Peru werken we al vele jaren samen met verschillende organisaties. Soms was dat moeilijk omdat er daar onderling nogal eens verschillende meningen waren over de aanpak. Toch hebben we nu met z’n allen iets bereikt: de grote gemeentelijke stierenvechtarena zal niet meer voor de gruwelijke gevechten worden gebruikt. Echt geweldig en ik ben ook de burgemeester en andere politici dankbaar die ons werk zo hebben beloond!”

Bron: