Bewoners van vier woonwijken in Dubai hebben te horen gekregen dat het voeren van lokale zwerfkatten voortaan bestraft zal worden. Conform de gemeentelijke regelgeving zal na een eerste waarschuwing een boete van ruim 115 euro volgen.

zwerfkatten
Dubai gaat voeren van zwerfkatten met 115 euro beboeten | Foto: Viv Lynch Flickr via Compfight cc

Zwerfdierenproblematiek

Zwerfdieren komen overal in de wereld voor, ook in Nederland. Bij te grote toename van een populatie ontstaan problemen op het terrein van hygiëne en veiligheid. Zo ook in Dubai, waar naar schatting tienduizenden katten op straat leven. In overleg met de gemeente heeft de woningbeheerder van de vier woonwijken besloten in te grijpen door dieren af te voeren en het voerverbod actief te gaan handhaven. Zij zeggen dat de katten stank en geluidsoverlast veroorzaken, en de wijk ontsieren. De etensresten trekken ziekteverspreiders als ratten en muizen aan. Er zijn incidenten gerapporteerd waar kinderen werden bedreigd en aangevallen door boze katten. Het voer heeft een aanzuigende werking op katten uit nabijgelegen wijken, met luidruchtige territoriumgevechten als gevolg. Al met al een onhoudbare situatie, voor zowel de katten als de bewoners.

Bewoners springen bij

Sommige bewoners hebben zich het lot van de katten aangetrokken en proberen de katten te helpen door hen voer en beschutting te bieden. Ze hopen zo verdere escalatie te voorkomen, en behoeden de katten voor verval, ziekte en andere narigheid. Zij doen dit uit eigen zak, en vanuit de overtuiging dat het niet past zwerfdieren aan hun lot over te laten. Tegelijkertijd bepleiten ze een structurelere oplossing. Om de problemen daadwerkelijk aan te pakken, moeten plaatselijke sterilisatieprojecten worden opgepikt en uitgebreid tot de omvang die noodzakelijk is. De bewoners doen hun best, maar zijn niet in staat dergelijke programma’s zelf te organiseren en betalen. Een sterilisatie kost in Dubai rond de 55 euro.

Sterilisatie is key

Uit het bovenstaande blijkt dat in dit geval overheid, wijkbeheerder en bewoners het met elkaar eens zijn dat er teveel zwerfkatten in de wijk leven, en dat de aantallen naar beneden moeten om overlast en dierenleed te voorkomen. Sterilisatie, de enige bewezen manier om dat te bereiken, wordt onvoldoende ingezet. Onder sterilisatie wordt het gehele pakket van vangen, steriliseren/castreren, vaccineren en weer terugzetten bedoeld. Sterilisatie betekent tegenwoordig niet altijd een chirurgische ingreep, er komen steeds meer technieken voor, bijvoorbeeld chemische castratie en sterilisatie per vaccin.

Dubai kent al een verbod op het dumpen van dieren en er bestaan her en der – meestal particuliere- sterilisatieprojecten. Wat nodig is, is een omvangrijk en adequaat sterilisatieprogramma, met flankerende medische zorg en gerichte bijvoeding van reeds op straat levende dieren. Wat zou het mooi zijn als de overheid deze initiatieven ging ondersteunen en op deze weg verder zou willen werken met de bewoners om te komen tot een effectieve oplossing van het zwerfkattenprobleem in de vier woonwijken, waar op dit moment dieren lijden en bewoners die dat niet kunnen aanzien, een boete krijgen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée