Twee noodhulpteams van WSPA zijn  op de Filipijnen in actie gekomen. Zij zijn begonnen met het verstrekken van voer, water en medicijnen. Ook zijn plaatselijke dierenartsen en helpers ingeschakeld bij het verzorgen van gewonde dieren.

noodhulpteams
Foto via Wikimedia Commons

Na aankomst  hebben de teams in de hoofdstad Manilla overleg gehad met de Philipines Animal Hospital Association (PAHA) over de vraag in welke hardst getroffen regio hun inzet het meest nodig was. Dat is het eiland Cebu, onderdeel van de regio Visayas. De teams hebben zich daarom gevestigd in Cebu-stad en zijn van daaruit in kaart aan het brengen hoe groot het aantal dieren is dat door de tyfoon Haiyan, de 25e die dit jaar de Filipijnen heeft aangedaan, is getroffen.

Duidelijk is dat het verzamelen van de benodigde informatie ernstig wordt gehinderd doordat wegen en andere verbindingen zwaar beschadigd zijn, zodat sommige gemeenschappen op het platteland met veel dieren nog niet bereikt kunnen worden. Ook communicatiemiddelen werken nog lang niet altijd goed. Veel medewerkers van lokale partnerorganisaties zijn zelf slachtoffer van de tyfoon geworden  en moeten nu eerste voor zichzelf of hun familie zorgen.

Veel mensen op de Filipijnen zijn afhankelijk van hun dieren voor hun levensonderhoud, zodat hulp voor de dieren ook om die reden van vitaal belang is. Directeur Mike Baker van WSPA International zegt:

“Onze mensen op de grond zeggen dat het schokkende aantal menselijke slachtoffers weerspiegeld lijkt te worden door de hoeveelheid dieren die zijn getroffen. We weten dat er een miljoen boeren grote problemen hebben en dat betekent veel dieren zeer urgent hulp nodig hebben in de vorm van voer, water, onderdak en natuurlijke veterinaire zorg. De schaal van de verwoesting is zonder weerga. Door nu de dieren te helpen, kunnen we ook de mensen op de Filipijnen helpen om er op langere termijn weer bovenop te komen.”

Persbericht WSPA