Onderzoek naar verdenkingen van corruptie en vervalsing van rapporten over dierenwelzijnsovertredingen tijdens veetransporten in Australië, is stopgezet om klokkenluiders te beschermen.

klokkenluiders
Onderzoek naar ernstige misstanden in vee-transport vanuit Australië is stopgezet om klokkenluiders te beschermen ©Animals Australia

Australië exporteert jaarlijks 3 miljoen levende dieren over zee. De afgelopen jaren zijn deze transporten diverse malen negatief in het nieuws gekomen. Animals Today schreef al eerder over de afschuwelijke omstandigheden die duizenden dieren het leven kost.

Meer dan 4.000 dieren dood tijdens transport vanuit Australië

Dat de schaal van de overtredingen tijdens deze transporten mogelijk nog erger is, blijkt uit onlangs uitgevoerd onderzoek. Dit bracht aan het licht dat rapporten rondom aantallen dieren die tijdens het transport overleden en overtredingen van dierenwelzijn zijn vervalst, en dat de verantwoordelijkheid daarvoor voor een groot deel ligt bij overheidsfunctionarissen.

Werkelijkheid niet melden

Minister van Landbouw David Littleproud heeft in november 2018 John Lawler aangesteld om onderzoek te doen. Een aantal klokkenluiders had namelijk gemeld dat het personeel op de schepen werd ontraden de werkelijke omvang van sterftecijfers en dierenwelzijnsovertredingen te melden.

In Australië is bepaald dat bij een sterftecijfer hoger dan 2 procent een onderzoek moet worden ingesteld. Volgens belangenorganisatie Vets Against Live Export is dit een tekortkoming in de wet, omdat het geen rekening houdt met het lijden van de dieren; er worden alleen dode lichamen geteld.

Het onderzoek is een voortzetting van de review van Philip Moss over de vee-exporten, die was uitgevoerd nadat afschuwelijke beelden verschenen van massale diersterfte tijdens een transport op het schip Awassi Express, dat schapen naar het Midden-Oosten vervoerde.

Onderzoek naar Australië’s grootste schapenexporteur

In dit onderzoek (“Regulation of Live Animal Exports”) werd al vastgesteld dat in sommige gevallen de sterftecijfers zijn herzien of ingetrokken. De personen die ervan verdacht worden dat zij medewerkers dwongen de rapporten te vervalsen zijn nooit gevraagd hun daden te verklaren en er zijn tegen hen nooit sancties genomen.

Niet vervolgd

In het onderzoek van Lawler worden zeven personen verdacht van het bewust onder druk zetten van het personeel. De onderzoekscommissie kan echter niemand vervolgen vanwege wetten ter bescherming van klokkenluiders. Bepaalde informatie in het onderzoek zou namelijk direct kunnen leiden naar één van de klokkenluiders, die anoniem wilde blijven. Lawler schrijft:

“De uitkomsten zijn zeer onbevredigend. Ten minste één sterftecijfer in het onderzoek is misleidend.”

Mehreen Faruqi, senator van de Greens (de groene partij in Australië) en woordvoerder Dierenwelzijn, reageerde op het vastgelopen onderzoek in de Sydney Morning Herald:

“Het is ongelofelijk dat deze zeer ernstige beschuldigingen van klokkenluiders over het aanpassen van cijfers en de geheimhoudingscultuur binnen de vee-export nog niet adequaat zijn geadresseerd. Hoge ambtenaren, tegen wie ernstige beschuldigingen zijn geuit, blijven mogelijk buiten schot. De gemeenschap hoeft geen vertrouwen meer te hebben in het vermogen van de vee-exportindustrie om ethisch te handelen noch in de controlerende instanties die toezien op dierenwelzijn. De rot zit te diep.”

Informatie verzacht

Dat de rot inderdaad diep zit, werd vorige week benadrukt. Toen kwam aan het licht dat het Landbouwdepartement eerder grote aanpassingen doorvoerde in het Moss-rapport, waar het ging over hun eigen rol en functioneren. Zo is de reden voor het vervalsen van de sterftecijfers verzacht en zijn aanwijzingen voor corruptie binnen het departement verwijderd.

Volgens Faruqi heeft het departement verzaakt de transporten te reguleren en doet het er alles aan om de aanbevelingen uit het rapport te verzachten.

Minister teleurgesteld

Landbouwminister Littleproud zei dat hij teleurgesteld was dat het onderzoek van Lawler niet volledig kon worden afgerond vanwege de beperkingen op het gebied van getuigenbescherming.

“Ik wilde dat de uitkomst anders was, maar ik troost me met het feit dat Lawler zei dat het door het Moss-onderzoek en door de toegenomen externe controle minder waarschijnlijk is dat dit soort incidenten nogmaals plaatsvinden en áls ze plaatsvinden er adequate maatregelen getroffen worden.”

Maar de oppositie wil er helemaal vanaf: zowel the Greens als The Labor Party willen export van levende dieren uitfaseren.

Faruqi:

“We hebben al 30 jaar gevochten om de export van levende dieren te stoppen, en we zullen blijven vechten, omdat deze industrie ongelofelijk wreed is. De realiteit is dat het niet kan worden gereguleerd om aan de verwachtingen of aan dierenwelzijnseisen te voldoen. De enige oplossing is om het te stoppen.”

Bronnen:

©Animals Today Liesbeth Riekwel