Meer dan 4.000 dieren in slechts zes maanden tijd stierven terwijl ze naar het buitenland werden verscheept vanuit Australië. Het gaat om zo’n 4.000 schapen en ruim 500 koeien. Dat staat in een rapport van de Australische overheid.

dood tijdens
Systematisch dierenleed tijdens veetransporten | Foto: Eyes on Animals

Volgens het rapport werden er in de eerste helft van 2017 maar liefst 777.000 schapen en 445.000 koeien op schepen geladen en geëxporteerd vanuit Australië. Ongeveer 0,5% van de schapen (3.839) en 0,12% van de koeien (522) gingen dood tijdens het transport.

Dodelijke reis
Tijdens één specifieke dodelijke reis, die acht dagen duurde, stierven er maar liefst 100 koeien. De dieren werden getransporteerd van Darwin naar Maleisië. 90 dieren werden geëuthanaseerd, nadat ze waren uitgegleden. Dit incident wordt momenteel onderzocht door de Department of Agriculture en de Australian Maritime Safety Authority.

Het was de eerste reis van een nieuw veeschip. De Australische certificering is na het incident ingetrokken en het schip mag niet meer worden gebruikt voor de export, totdat het een geldig certificaat toegekend krijgt. In het rapport staat:

“De sterftecijfers voor deze zending waren 7,79%, wat het rapporteerbare niveau van 0,5% voor reizen van minder dan 10 dagen overschreed.”

Dierenleed
Het verschepen van dieren naar het buitenland gaat vaak gepaard met ernstig dierenleed. Zo hebben 22.000 schapen in 2012 weken lang vast gezeten op een Australisch schip, omdat Bahrein geen toestemming gaf de dieren aan land te komen. De schapen waren geïnfecteerd met de zeer besmettelijke schapenpokken, wat ook een gevaar voor de mens betekent. Dierenwelzijnsorganisaties maakten zich ernstige zorgen omdat de dagtemperaturen opliepen tot wel 40 graden Celsius, terwijl de dieren vastzaten aan boord. Uiteindelijk zijn de dieren van boord gelaten in Pakistan, onder toeziend oog van een dierenarts van de Australische overheid en afgevaardigden van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

En in 1996 vond de grootste ramp bij een veetransport ooit plaats: 67.488 schapen stierven tijdens een brand op een transportschip op weg van Australië naar Jordanië.

Bron: Guardian ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor