Het Ministerie van Landbouw in Australië heeft strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de grootste schapenexporteur van het land, Emanuel Exports. Dit gebeurt naar aanleiding van de schokkende beelden die Animals Australia vorig jaar naar buiten bracht, waarop te zien was onder welke gruwelijke omstandigheden het bedrijf schapen per schip naar het Midden-Oosten vervoerde. Emanuel Exports kan mogelijk zijn exportvergunning verliezen.

grootste schapenexporteur
Foto: screenshot video Animals Australia/Vimeo

Al eerder kwam de verscheping van schapen en koeien vanuit Australië naar het buitenland negatief in het nieuws vanwege het hoge aantal sterftegevallen tijdens de reis. Eerder dit jaar reageerde de wereld geschokt op de beelden van Animals Australia die wereldwijd de media haalden. Uit onderzoek bleek toen dat tijdens de laatste verscheping van 63.800 schapen in augustus 2017 3,76 procent van de dieren stierf, vermoedelijk door extreme hitte. Dat zijn 2400 schapen die door de vreselijke omstandigheden aan boord al een gruwelijke dood stierven voordat ze zelfs het slachthuis konden bereiken.

schapentransport
Foto: screenshot video Animals Australia/Vimeo

De overheid had de regels voor export per schip al aangescherpt; het aantal dieren op een schip moest drastisch omlaag met 15 procent en er moet een onafhankelijke inspecteur aan boord zijn om het welzijn van de dieren te monitoren. Tevens, om te kunnen bewijzen dat de regels nageleefd worden, moeten iedere dag reisfoto’s worden gemaakt.

In Australië is bepaald dat bij een sterftecijfer hoger dan 2 procent een onderzoek moet worden ingesteld. Ook binnen de overheid werd geschokt gereageerd op de beelden van creperende schapen. Zo ook de Australische minister van landbouw, David Littleproud, die het onderzoek naar het exporteren van levende dieren op schepen startte.

“Ik zag de beelden die ik van Animals Australia had ontvangen en vond het deze erg verontrustend. Ik ben geschokt en ontdaan.”

Ook minister Alannah MacTiernan van landbouw is opgelucht dat de overheid eindelijk de juiste stappen onderneemt nu er strafrechtelijk onderzoek wordt gestart:

“Dit onderzoek is een lang uitgestelde uitoefening van verantwoordelijkheid van de overheid. Veel te lang hebben ze foute handelingen in deze industrie onbestraft gelaten.”

Het ministerie van landbouw geeft aan verschillende getuigen te ondervragen en verklaart dat het strafrechtelijk onderzoek een hele reeks van beschuldigen zal omvatten:

“Het omvat beschuldigingen met betrekking tot het vervoeren van meer dieren dan toegestaan is, het onvoldoende aanwezig zijn van water en voedsel gedurende de reis, letsel en ziektes die niet door een dierenarts behandeld worden en werknemers die het schip verlaten voordat alle dieren van boord zijn.”

schapentransport
Foto: screenshot video Animals Australia/Vimeo

Het strafrechtelijk onderzoek zal moeten uitwijzen of Emanuel Exports zijn exportvergunning al dan niet mag behouden. Het ministerie van landbouw heeft Emanuel Export verzocht een ‘show-cause notice’ in te leveren. Dit houdt in dat het bedrijf een geschreven stuk moet inleveren waarin zij de beschuldigen kunnen weerleggen en onderbouwen en bewijs kunnen leveren voor waarom het bedrijf het recht zou hebben de exportvergunning te behouden.

Voor zover bekend hebben advocaten van Emanuel Experts zo’n twee weken geleden een 30 pagina tellende show-cause notice teruggestuurd.

Directeur Graham Daws van Emanuel Exports is onbereikbaar voor commentaar, maar minister David Littleproud beloofd dat de exporteurs die in overtreding zijn verantwoordelijk voor hun daden zullen worden gehouden.

schapentransport
Foto: screenshot video Animals Australia/Vimeo

De belangenorganisatie van de Australische exportindustrie belooft om het welzijn van de dieren te verbeteren. Volgens de organisatie stierven dit jaar bijna 12.400 van de 1,74 miljoen schapen tijdens een transport, dat is al minder dan 1 procent. “Het aantal schapen dat sterft daalt, maar we zijn vastbesloten om de situatie verder te verbeteren.”

Bronnen The Guardian 1, 2, The West Australian, NOS, ABC News Australia ©AnimalsToday Rianne Kingma


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.