Vanaf nu bestaat er een protocol voor de handelwijze bij gestrande levende walvisachtigen in Nederland. De Tweede Kamer had hierom gevraagd na de moeizame pogingen om bultrug Johannes, die Johanna bleek te zijn op de Razende Bol op Texel in december 2012 te redden.

Draaiboek walvis
Bultrug Johannes | Foto: The Black Fish/Nico Jankowski

Staatssecretaris Sharon Dijksma presenteerde de eerste versie van het document, dat duidelijkheid verschaft over de verantwoordelijkheden bij de redding van een gestrande walvisachtige vanaf een lengte van drie meter. Hierin staat ook een wetenschappelijk onderbouwde grens aangegeven tot wanneer een reddingspoging nog zin heeft. Dit zou maximaal twaalf uur na stranding zijn.

Onder andere de Partij voor de Dieren en de PVV hadden aangedrongen op een protocol voor alle zeezoogdieren: minister Henk Kamp beloofde daarom eind vorig jaar hiermee aan de slag te gaan. Het draaiboek is een ‘levend document’, dat voortdurend aangepast en aangevuld wordt. In december volgt een bijgewerkte versie.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde