Het aantal gewone zeehonden aan de Schotse oostkust is schrikbarend afgenomen. Dit blijkt uit een recent rapport van Scottish National Heritage. Elk jaar valt het aantal dieren lager uit. Dit in tegenstelling tot de westkust, waar juist steeds meer zeehonden voorkomen. Meer dan een derde van de gewone zeehonden in Europa leeft in Schotland.

Schotland
Gewone zeehond | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De daling van het aantal gewone zeehonden vindt vooral plaats nabij Dundee, in de Firth of Tay en het Eden estuarium. De afgelopen 15 jaar is de populatie met zo’n 90% gedaald. Afgelopen jaar werden slechts 29 gewone zeehonden geteld in het gebied: in 1992 waren dit er 773. Het Eden Estuary Special Area of Conservation heeft juist als doel wilde dieren, zoals de zeehond, en hun habitat te beschermen. Ook noordelijker gebieden in Schotland kampen met dalende populaties.

De kans bestaat dat de dieren aan de oostkust sterven doordat ze worden blootgesteld aan toxische algen. Maar volgens de onderzoekers is het ook mogelijk dat de competitie met de sterkere grijze zeehond te groot is. Een verrassende gedachte, aangezien de populaties gewone en grijze zeehonden juist fors toenemen aan de Schotse westkust.

De grijze zeehonden worden ook gezien als boosdoener van het decimeren van vis. Sinds de jaren 1970 is het aantal grijze zeehonden toegenomen, en wordt nu geschat op tussen de 30.000 en 40.000 dieren. En laat men nu net deze zeehonden de schuld geven van de lage kabeljauwstand aan de westkust. Een plan van de EU om de kabeljauwstand te verbeteren resulteerde in vangstrestricties voor vissers. Onderzoekers van de Universiteit van Strathclyde zijn nu van mening dat grijze zeehonden ieder jaar zo’n 7 ton kabeljauw eten in het gebied, meer dan 40% van de kabeljauwstand, waardoor de vissoort zich niet kan herstellen.

Senior onderzoeker dr. Robin Cook:

“Visserijmanagers hebben te maken met het zoeken naar een moeilijke balans. Met hoge predatie door zeehonden, zal het verbeteren van de kabeljauwstand een strijd blijven en het herstelplan zal op deze manier niet het verwachte resultaat brengen. We zullen wellicht met kleinere kabeljauwstanden genoegen moeten nemen als we onze zeehonden willen beschermen.”

Jaarlijks worden honderden grijze zeehonden langs de Britse kust gedood door vissers, omdat de dieren ‘hun’ zalmen en andere vissoorten opeten. Alleen al in Schotland werden vorig jaar zeker 205 zeehonden gedood, maar dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde