Bij een stalbrand in Cloppenburg in Duitsland, zijn dinsdag op woensdagnacht meer dan 1500 varkens om het leven gekomen. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de hele varkensstal in brand en konden de dieren niet meer gered worden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

stalbrand
Varkensstal | © Compassion in World Farming

Ook in Nederland vinden nog steeds veel dieren de dood door stalbranden. Zo bleek uit een onderzoek van Wakker Dier afgelopen mei dat het aantal slachtoffers zelfs toeneemt. In de jaren 2012 en 2013 liep het aantal dode dieren door brand nog af tot 39.000 en 34.000 dieren, in 2015 zijn nu al 126.000 dieren als gevolg van een stalbrand omgekomen. Nieuwe stallen moeten vanaf 2014 dan wel iets brandveiliger worden gebouwd, maar een rookmelder of bluswatervoorziening is ook hier nog steeds niet verplicht. En oude stallen blijven brandgevaarlijk.

Er zijn de afgelopen jaren enorm veel dieren slachtoffer geworden van stalbranden. Alleen al in Nederland kwamen de afgelopen tien jaar bijna twee miljoen dieren om bij stalbranden. De brandvoorschriften voor opslagloodsen waren hetzelfde als voor stallen met dieren. Terwijl de kans op brand in een kippenstal acht keer zo groot is als de kans op een woningbrand. Het strooisel op de vloer van de stal is stofrijk en de dieren zelf produceren ook veel stof. Dit stof en de vrijgekomen mestgassen geven een hogere kans op kortsluiting en dat is vaak de oorzaak van een stalbrand.

In 2008 vonden maar liefst 650.000 dieren de dood als gevolg van een stalbrand. Wakker Dier en de Dierenbescherming luidden toen al de noodklok. Het duurde uiteindelijk nog tot november 2011 totdat een meerderheid in de Tweede Kamer voor speciale bouwvoorschriften voor stallen stemden.
Vanaf 2014 geldt nu dat nieuwe stallen dus iets brandveiliger gebouwd moeten worden. Dat deze maatregelen bij lange na niet afdoende zijn is duidelijk. En met de komst van megastallen neemt het aantal slachtoffers per stalbrand ook toe. Er moeten zo snel mogelijk veel strengere maatregelen worden genomen om erger te voorkomen.

Bron: Telegraaf ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.