Te midden van de juridische strijd om het lot van achttien wilde beloega’s, komt de Amerikaanse regering met wetgeving om gevangenschap van deze uit het wild gevangen dieren te verbieden. De betreffende beloega’s zijn tussen 2006 en 2011 ten noorden van Rusland gevangen uit de Zee van Ochotsk.

wilde beloega's
Foto: Wikimedia Commons

De beloega’s zouden aanvankelijk worden geïmporteerd door het Georgia Aquarium in Amerika maar de aanvraag hiervoor werd in augustus 2013 afgewezen door het National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA). Hierop heeft het Georgia Aquarium een klacht ingediend bij het federale hof in Atlanta.

Uitgeput
NOAA schat dat er nog slechts 3.700 beloega’s in het wild leven langs de Russische kust, minder dan 60 procent van de oorspronkelijke populatie. In 2013 heeft de Russische overheid toestemming verleend voor de vangst van meer dan 260 walvisachtigen, 18 voor wetenschappelijke doeleinden en 245 om te worden verkocht aan dolfinaria en aquaria. De populatie walvisachtigen in de Russische wateren is er volgens deskundigen slecht aan toe.

Naar verwachting zal de Amerikaanse National Marine Fisheries Service binnen enkele dagen een aanbeveling doen om de beloegapopulatie in de Zee van Ochotsk op grond van de federale ‘Marine Mammal Protection Act’(MMPA) aan te wijzen als ‘uitgeput’.  Hiermee wordt zo hopelijk voorkomen dat zeer binnenkort het label ‘uitgestorven’ van toepassing zal zijn.

Veranderende tijdgeest
Volgens Naomi Rose, een wetenschapper van het Animal Welfare Institute, is het de eerste keer dat zeezoogdieren in buitenlandse wateren als bedreigd worden verklaard op grond van de Amerikaanse wetgeving. Rose hoopt echter dat hiermee een precedent wordt geschept en dat dit voorstel een essentieel onderdeel uitmaakt van de veranderende tijdgeest en de houding van mensen ten opzichte van walvisachtigen in gevangenschap:

“Het zal men ervan weerhouden ooit nog een aanvraag in te dienen voor een vergunning om Russische beloega’s in gevangenschap te mogen houden”.

Vanwege de beperkte invloed die Amerika heeft in de Russische wateren, kan het de nakoming van de aanwijzing niet met harde hand afdwingen. Wel is het een goed begin voor het aangaan en onderhouden van gesprekken en het uitoefenen van invloed. Hoewel Rose de kans klein acht dat de beloega’s die al in gevangenschap leven in Rusland, wachtend om te worden verkocht aan buitenlandse aquaria, worden vrijgelaten in de zee, is ze hoopvol gestemd voor de beloega’s die nog in het wild leven in de Russische wateren. Ze hoopt dat deze kunnen worden beschermd onder invloed van de Amerikaanse overheid.

georga aquarium
Photo Credit: davdunc via Compfight cc

Born free
Het houden van dolfijnen en walvisachtigen in gevangenschap, voor tentoonstelling of vermaak, is al langere tijd onderwerp van discussies. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media over wantoestanden in dolfinaria, waaronder het Dolfinarium in Harderwijk.  Volgens een poll van De Stentor is maar liefst driekwart van de ondervraagden voor sluiting van het dolfinarium. Dierenrechtenorganisaties trekken met regelmaat aan de bel vanwege vermoedelijke of geconstateerde wantoestanden, slechte levensomstandigheden en/of dierenmishandeling. Onlangs is zelfs een meldpunt geopend voor wantoestanden in dolfinaria.

Hopelijk doet de actie van de NOAA en de Amerikaanse regering het tij keren voor de dolfijnen en walvisachtigen en zal het in gevangenschap houden van deze prachtige dieren in de toekomst behoren tot het verleden.

Bron ©PiepVandaag.nl Anya van Eijck