Onvoorstelbaar maar waar. Deze week mochten Europarlementariërs een welkomstpakket in ontvangst nemen met daarin foie gras. “Volstrekt ongepast”, zegt Anja Hazekamp Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren.

Foie gras - Europarlementariërs
Europarlementariërs krijgen foie gras als welkomstcadeau

Al in 1998 concludeerden wetenschappers in opdracht van de Europese Commissie dat bij de productie van foie gras zowel de dwangvoedering als de kooien voor de eenden ernstig dierenleed veroorzaken en daarom in strijd zijn met de Europese dierenwelzijnsrichtlijn 58/98. Er kwamen aanbevelingen om tot verbetering te komen. Zo zou er onderzoek gedaan moeten worden naar alternatieven voor de gebruikelijke dwangvoedering. Daarnaast moesten de kooien – waarin eenden vrijwel vastgeklemd zitten – uiterlijk in 2005 worden vervangen door groepshuisvesting. Het vereiste onderzoek is echter nooit gedaan en met de vervanging van de kooien is nog amper gestart. 15 jaar na het vernietigende rapport van de wetenschappers en de invoering van de welzijnsnormen, is de situatie niet noemenswaardig verbeterd en slijten nog steeds miljoenen eenden in onder andere Frankrijk de laatste weken van hun leven in kooien om meermaals per dag een dwangvoedering te ondergaan.

In Nederland vindt geen productie van foie gras plaats. De foie gras die in veel restaurants nog op de menukaart staat wordt geïmporteerd uit met name Frankrijk.

Het cadeau aan de Europarlementariërs werd aangeboden door ‘Campagne voor de Europese democratie’, een lobby-organisatie die Straatsburg als vergaderplek van het Europees Parlement wil behouden.

De Europarlementariërs kregen het pakket bij hun eerste bezoek aan de Franse stad. Het zogenaamde cadeau werd gesponsord door Air France-KLM, de gemeente Straatsburg, KLM en de Straatsburgse horeca.

“Het stuit ons tegen de borst dat een stad zichzelf promoot over de rug van dieren”, aldus Hazekamp. “De productie van vette ganzen- en eendenlever gaat gepaard met ernstige wreedheden tegen dieren. De vogels worden een aantal keer per dag gedwangvoederd, wat extreem stressvol en pijnlijk is. Daarom is dwangvoedering in de meeste Europese landen verboden.”

“We waren al tegen het maandelijkse op-en-neer gereis naar Straatsburg en dit foie gras pakket maakt dat zeker niet minder”,  aldus Hazekamp.

Ze heeft namens veertien andere Europarlementariërs de pakketten terug gegeven  aan de burgemeester van Straatsburg.

Bron: Telegraaf.nl ©PiepVandaag.nl