Er is een bijzondere ontdekking gedaan bij nieuw begraasde natuurgebieden in het Drielandenpark bij Vaals. De zeldzame Orpheusspotvogel werd er gespot. Het bijzondere dier wordt steeds vaker in Nederland gesignaleerd.

Orpheusspotvogel
Foto: Wikimedia Commons

De Orpheusspotvogel is het zuidelijke broertje van de ‘gewone’ spotvogel. Het dier doet het goed in Nederland, door de warmere zomers die steeds vaker voorkomen. De kleine gelige vogel rukt van  Zuidwest-Europa naar het noorden. De nieuwe natuurterreinen van ARK bij de Vijlenerbossen lijken uitstekend geschikt voor de Orpheusspotvogel: overgang van bos naar open begraasd en bloemrijk grasland, struwelen en vrijstaande bomen. Het grasland biedt volop voedsel in de vorm van insecten, de struwelen zijn ideaal om een nest in te bouwen en de bomen om in te zingen.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor