Bij drie uitbraken van vogelgriep in Nederland zijn vandaag in totaal ruim honderdduizend dieren afgemaakt. In het Friese Blija zijn 66.000 vleeskuikens vergast, in Barneveld 41.000 legkippen en in Bunschoten-Spakenburg werden 150 sierwatervogels afgemaakt door de NVWA. Rond Barneveld geldt voor 220 pluimveebedrijven een vervoersverbod.

afgemaakt
66.000 vleeskuikens, 41.000 legkippen,150 siervogels afgemaakt | Foto: publiek domein

In het Friese Blija (gemeente Noardeast-Fryslân) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 66.000 kuikens op de locatie afgemaakt. Voor 8 pluimveebedrijven in de omgeving geldt per direct een vervoersverbod. In Blija werden eerder dit jaar ook al 220.000 vleeskuikens gedood vanwege de vogelgriep.
.

Vogelgriep: 222.000 vleeskuikens afgemaakt in Friesland

.
In het Gelderse Barneveld is op een legkippenbedrijf met zo’n 41.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat ook hier waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Alle dieren worden afgemaakt. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen nog eens 34 andere pluimveebedrijven, die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In het 10-kilometergebied rondom de besmetting geldt per direct een vervoersverbod voor niet minder dan 220 andere pluimveebedrijven. Vogelgriep is inmiddels jaarrond aanwezig en maakt de pluimvee-industrie feitelijk onmogelijk.
.

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

.
In Bunschoten-Spakenburg (Utrecht) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld, opnieuw waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Circa 150 vogels worden ‘geruimd’ door de NVWA. In de nabijheid liggen 2 pluimveebedrijven die gemonitord worden en in het gebied geldt voor 20 pluimveebedrijven een vervoersverbod.
.

Brandbrief: Verplicht vogelgriepvaccin voor pluimvee

Vaccinatie slechts technische oplossing

Er zijn vaccins tegen de vogelgriep, maar die moeten eerst goedgekeurd worden en dan verplicht. Alleen vaccinatie kan op korte termijn een einde maken aan het zinloze herhalen van zetten: massaal dieren houden, dierziekte breekt uit, ‘ruimen’ en weer doorgaan op de oude voet. Maar vaccinatie is slechts een technische oplossing, terwijl de massaliteit waarop de mens dieren houdt voor consumptiedoeleinden de werkelijke boosdoener is.

petrischaaltje
Massale pluimveehouderijen zijn als een petrischaaltje voor een biochemicus | Foto: IRRI Photos/flickr

Massale pluimveehouderijen, net als varkensfabrieken en andere megastallen, zijn als petrischaaltjes voor een biochemicus: je kan er geweldig ziektekiemen in kweken, waaronder voor de mens gevaarlijke zoönosen. Dit bleek al met de nertsenhouderijen, die zeer gevoelig bleken voor corona en om die reden versneld zijn gesloten. Ook kan vaccinatie leiden tot nieuwe virusvarianten die resistent zijn, waarmee de ellende weer van voren af aan begint. Voorkomen is beter dan genezen was zelden zo dubbel in deze.

Bronnen:

‘1.413.660 vogelgriepslachtoffers door foute aanpak overheid’

©AnimalsToday.nl BVR