De Nederlandse regering heeft deze week opdracht gegeven voor de ruiming van duizenden nertsen op negen fokkerijen, op advies van veterinaire- en infectieziekten deskundigen. Als reactie op hun bevindingen pleit de Fur Free Alliance voor de wereldwijde sluiting van nertsenfokkerijen, als potentiële reservoirs voor COVID-19 en andere nieuwe, infectieuze zoönosen. Nertsenfokkerijen zouden kunnen fungeren als broeinest.

Oproep tot wereldwijde sluiting nertsenfokkerijen
Oproep tot wereldwijde sluiting nertsenfokkerijen | Foto: Bont voor Dieren

Kamerleden zijn in een brief van de minister van Landbouw en de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport op de hoogte gebracht van het kabinetsbesluit. Het onderzoek van het Nederlandse Outbreak Management Team volgt op de verklaring van de Nederlandse minister van Landbouw op 25 mei dat het ‘zeer waarschijnlijk’ was dat twee fokkerijmedewerkers in Nederland COVID-19 hadden opgelopen van een met SARS-CoV-2 besmette nerts.

Als reactie op de bevindingen van de Nederlandse regering pleit de Fur Free Alliance voor de wereldwijde sluiting van nertsenfokkerijen als potentiële reservoirs voor COVID-19 en andere nieuwe infectieuze zoönosen.

Kans op de verspreiding zoönosen

Nertsenhouderij werd in 2013 in Nederland verboden met een deadline voor volledige uitfasering in 2024. Nederland fokte in 2018 ongeveer 4,5 miljoen nertsen. De Fur Free Alliance ondersteunt de oproepen van Nederlandse dierenorganisaties voor de versnelde sluiting van de ongeveer 128 nertsenfokkerijen. Joh Vinding, voorzitter van de Fur Free Alliance, zegt:

“Nertsenfokkerijen bevatten doorgaans duizenden nertsen in rijen kooien in onhygiënische, drukke en stressvolle omstandigheden, die lijken op de wildmarkten die wereldwijd de aandacht trekken. Naast het feit dat het wreed is, is er een kans op de verspreiding van zoönosen, met name vanuit nertsenbontfokkerijen. Dit geeft een dwingende reden voor de hele wereld om na te denken over de pelsdierfokkerij. De Nederlandse regering en alle pelsproducerende landen zoals Denemarken, Polen, Frankrijk, Italië, China, Finland, Spanje en de Verenigde Staten moeten zich uitspreken om deze onmenselijke praktijk te beëindigen en de volksgezondheid te beschermen.”

In een brief van het ministerie aan de Tweede Kamer wordt gesteld dat naar verwachting de komende weken meer infecties zullen worden opgespoord en dat, naarmate de besmettingspercentages van mens tot mens afnemen, nerts-mensinfectie het aantal besmettingen met SARS-CoV-2 bij mensen zou kunnen verhogen. Alle pelsdierfokkerijen in Nederland ondergaan nu een verplichte screening en er zijn maatregelen getroffen, waaronder een beperking voor zowel bedrijfsbezoekers als het vervoer van nertsen en het dragen van beschermende middelen.

Niet-besmette bedrijven moeten de huidige maatregelen blijven volgen en elke week karkassen van ‘van nature’ overleden dieren inleveren. In de Kamerbrief staat dat het Nederlandse kabinet overweegt of en hoe pelsdierfokkerijen kunnen worden ondersteund om hun bedrijf voor 2024 vrijwillig te beëindigen.

Oproep tot wereldwijde sluiting nertsenfokkerijen
Wereldwijde sluiting van nertsenfokkerijen, om te beginnen in Nederland | Foto: Bont voor Dieren

Zorgen over welzijn nertsen

De Fur Free Alliance en Bont voor Dieren maken zich grote zorgen over het welzijn van de nertsen die dit mogelijk dodelijke virus oplopen. Onderzoek op de fokkerijen in Nederland heeft aangetoond dat symptomen ‘spijsverterings- en ademhalingsproblemen’ kunnen veroorzaken en fataal kunnen zijn voor de dieren. Nertsen kunnen het virus ook hebben zonder symptomen te vertonen.

Nertsenfokkerijen en COVID-19 tijdlijn:

  • 26 april: SARS-CoV-2 geïdentificeerd op twee nertsenbedrijven in Noord-Brabant
  • 9 mei: SARS-CoV-2 aangetroffen op nog twee nertsenboerderijen in Noord-Brabant, in nertsen en ook in stofdeeltjes in de stallen waarin ze worden gehouden.
  • 15 mei: SARS-CoV-2 gediagnosticeerd bij drie katten bij nertsenfokkerijen waar de aanwezigheid van het virus werd gedetecteerd.
  • 19 mei: eerste medewerker gediagnosticeerd met COVID-1; minister bevestigt dat verplichte screening wordt uitgebreid tot alle nertsenfokkerijen in Nederland.
  • 20 mei: de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten vertelt de parlementsleden dat het waarschijnlijk is dat een nerts besmet met SARS-CoV-2 het virus aan een werknemer heeft overgedragen.
  • 22 mei 2020: zeven van de 14 werknemers van een nertsenfarm in La Puebla de Valverde (Spanje) testen positief voor SARS-CoV-2.
  • 25 mei: een tweede medewerker besmet met COVID-19, minister bevestigt de overdracht van nertsen aan mensen nu “zeer waarschijnlijk”.
  • 28 mei: de ministers van LNV en Volksgezondheid bevestigen dat de verplichte screening van alle Nederlandse nertsenfokkerijen is begonnen.
  • 1 juni: SARS-Cov-2 gevonden op nog eens drie nertsenfokkerijen in Nederland. Een vierde geval werd op 3 juni bevestigd en brengt het totaal op negen locaties.
  • 3 juni Nederlandse ministers publiceren eindrapport waarin wordt bevestigd dat dieren op de besmette bedrijven zullen worden afgemaakt, een maatregel die wordt genomen ‘in het belang van zowel de volksgezondheid als de diergezondheid’.

Van de andere hoofdsoorten die op pelsdierfokkerijen worden gehouden – vossen en wasbeerhonden – is bekend dat ze besmet kunnen raken met SARS-CoV-gerelateerde virussen, met het potentieel om als tussengastheer op te treden om virussen door te geven aan mensen. Wasbeerhonden en vossen op dierenmarkten in China bleken beide besmet te zijn met SARS-CoV.

Oproep tot wereldwijde sluiting nertsenfokkerijen
Wasbeerhond | Foto: Bont voor Dieren

Wereldwijde sluiting langzaam op gang

De pelsdierfokkerij is sinds 2003 in het Verenigd Koninkrijk verboden en wordt verboden en/of wordt geleidelijk afgebouwd in de volgende Europese landen: Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Tsjechië, Kroatië, Macedonië, Nederland, Noorwegen, Luxemburg, Servië, Slowakije, Slovenië en meest recentelijk heeft de regering in Ierland toegezegd de pelsdierfokkerij te beëindigen. Bulgarije, Litouwen, Montenegro en Oekraïne overwegen momenteel ook een verbod op de pelsdierfokkerij.

In de Verenigde Staten werd Californië de eerste Amerikaanse staat die de verkoop van bont in 2019 verbood na soortgelijke verboden in steden als Los Angeles, San Francisco, Berkeley en West Hollywood. In 2020 hebben wetgevers in Hawaï en Rhode Island voorstellen voor een verbod op de verkoop van bont ingevoerd, evenals steden in Minnesota en Massachusetts.

De pelsdierfokkerij gaat echter door in andere landen, met China, Denemarken, Finland en Polen als de grootste producenten. Wereldwijd worden naar schatting 100 miljoen dieren jaarlijks gedood voor hun vacht. Uit de meest recente beschikbare cijfers blijkt dat in Europa ongeveer 35 miljoen nertsen werden gehouden in 21 landen, waaronder in Nederland 4,5 miljoen. Wereldwijd ligt dit aantal ongeveer op 60,5 miljoen nertsen.

Bron: