Vier dierenorganisaties hebben aangifte gedaan bij de dierenpolitie tegen het Knuffelkuiken in Hoogkarspel, want zij overtreden de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Meldpunt kuikentjesmisbruik, een initiatief van Comité Dierennoodhulp, kreeg de afgelopen maanden diverse klachten binnen over het Knuffelkuiken. De melders vinden het stuitend dat kuikens misbruikt worden om verveling door de coronacrisis tegen te gaan. Zij worden daarin gesteund door 130 dierenartsen.

aangifte dierenmishandeling tegen het Knuffelkuiken
Kuikens zijn niet geschikt om mee te knuffelen | Foto: publiek domein

Volgens het Dagblad van het Noorden is er zelfs een ware run op kuikens ontstaan. Dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Animal Rights en Rechten voor al wat leeft vinden het stuitend dat er mensen zijn die over de rug van kwetsbare dieren als kuikentjes een slaatje slaan uit de coronacrisis. De voorzitter van het Knuffelkuiken bezorgt tegen betaling broedmachines met broedeieren en kuikens aan verzorgingshuizen, gezinnen en scholen, hij heeft er aan huis zelfs een afhaal drive-in voor gemaakt, meldt het Noord-Hollands Dagblad.

aangifte dierenmishandeling tegen het Knuffelkuiken
Foto: publiek domein

De melders, waaronder professor Marie-Jose Enders, verzochten dringend om actie te ondernemen tegen deze vorm van dierenmishandeling en aangifte van dierenmishandeling te doen bij de dierenpolitie. De organisaties roepen mensen op om dieren niet te gebruiken om verveling tegen te gaan:

“Kuikens horen bij hun moeder en als je kippen wil of een ander dier dan hoor je daar van te voren goed over na te denken, bijvoorbeeld of je er wel goed en levenslang voor kunt zorgen. Kuikens geboren laten worden omdat het zo leuk is en ze daarna af te maken is zeer dieronvriendelijk en respectloos.”

Comité Dierennoodhulp schrijft in het persbericht:

“Het is bizar dat er kuikens in verpleeghuizen worden geplaatst terwijl dierbaren niet eens op bezoek mogen komen. Kuikens zijn geen speelgoed om de verveling of eenzaamheid tegen te gaan en horen net zoals vrijwel ieder ander dier bij een moeder op te groeien.”

Het geknuffel is voor de kuikens helemaal niet aangenaam:

“Kuikens hebben volstrekt niet de behoefte om voortdurend opgepakt en geknuffeld te worden. Daarbij komt ook nog dat zeker de helft van de kuikens haan zal zijn en gedood zal worden zodra ze minder schattig zijn.”

aangifte dierenmishandeling tegen het Knuffelkuiken
Moederkloek met kuikens | Foto: publiek domein

Prof. dr. Marie-Jose Enders  is hoogleraar Antrozoölogie (mens-dier interacties) aan de Open Universiteit en president van IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organisations) en doet onderzoek naar de effecten van dier-ondersteunende interventies op het welzijn van (kwetsbare) mensen. Zij schreef onder meer in haar klacht (pdf):

“Kuikentjes behoren niet tot de diersoort die hiervoor kunnen worden ingezet. Bovendien dienen mensen die in deze sector werkzaam zijn daarvoor een gedegen opleiding te hebben. Van dit alles is hier totaal geen sprake.”

Ook Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, is van mening dat het in een broedmachine uitbroeden van kuikens ter vermaak een ernstige aantasting van het welzijn van dieren is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet:

“De dieren worden geboren zonder aanwezigheid van hun moeder uitsluitend om korte tijd  als gebruiksvoorwerp te dienen. Na gebruik worden de dieren weggegeven, gedood of komen in het gunstigste geval in een dierenopvang terecht.”

De 130 dierenartsen wijzen erop dat deze omgang met dieren een slecht voorbeeld is voor kinderen:

“Er is inmiddels gelukkig een maatschappelijke beweging gaande om op respectvolle wijze om te gaan met alle dieren. Dieren hebben immers ook behoeften en gevoelens. Helaas gaat bovengenoemd gebruik ervan uit dat je met dieren kunt doen wat je wilt. Het is daarmee een zeer slecht voorbeeld voor kinderen en jongeren.”

 

Bron: