Terwijl Spanje aan een enorme financiële crisis lijdt en 100 miljard euro ruimte kreeg uit de Europese noodfondsen om de problemen met de Spaanse banken op te lossen, wordt er veel gemeenschapsgeld gepompt in het stierenvechten, een bloedige traditie die niet eens op de steun kan rekenen van de meerderheid van de Spanjaarden.

Stierenvechten
Foto: Wikimedia Commons

Verder gaat het Spaanse Congres dit jaar nog het stierenvechten uitroepen tot Cultureel Erfgoed van Spanje. Onder meer betekent dit dat de stierenvechtsector recht zal hebben op nog meer subsidies. En deze ook zal krijgen. Spanje investeert namelijk nog steeds in deze traditie, ondanks de grote economische en sociale problemen die ontstaan zijn door de crisis. Wordt het niet eens tijd dat Europa op gaat letten hoe Spanje haar geld uitgeeft?

Een deel van de subsidies die de stierenvechtindustrie in Spanje, Portugal en Frankrijk ontvangt is afkomstig van de Europese Unie. Dat betekent dat iedere Europeaan meebetaalt aan het in stand houden van deze traditie. Een wreed gebruik dat ook in Europa niet kan rekenen op de steun van de bevolking. Omdat de Europese Unie slechts beperkte voorwaarden stelt voor het ontvangen van subsidies, komt er veel geld bij de stierenvechtindustrie terecht. Geld dat beter voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Hier twee voorbeelden van dit soort subsidies:

  • Subsidies voor het fokken van vee: De Europese Unie stelt landbouwsubsidies beschikbaar voor het fokken van vee bestemd voor voedselproductie. Spanje mag zelf beslissen hoeveel geld bij welke veehouderij terecht komt. Het hoofd van het Spaanse Ministerie van Landbouw, Minister Arias Cañete, is getrouwd met één van de belangrijkste fokkers van vechtstieren. We weten niet precies hoeveel geld jaarlijks verdwijnt in de veehouderijen waar vechtstieren worden gefokt, wel weten we dat ze deze subsidies ontvangen omdat het vlees van de vechtstieren wordt geconsumeerd en dus wordt gezien als een onderdeel van de vleesindustrie.
  • Subsidies voor festiviteiten: Vanuit de Europese Unie worden ook subsidies uitgegeven voor instandhouding van cultureel goed, zoals gebouwen. In Spanje gaat een deel van dit geld naar het onderhoud en de renovatie van arena’s waarin stierenvechten plaatsvinden. Daarnaast besteedt Spanje geld aan diverse festiviteiten waarbij stieren worden mishandeld. Hoeveel geld er op deze manier bij de stierenvechtindustrie terecht komt weten we helaas niet. Wel weten we dat veel Spaanse gemeenten enorme bedragen uitgeven voor een aantal dagen feest. Bijvoorbeeld in de gemeente Las Rozas (89.152 inwoners) is er in de laatste twee jaar een bedrag uitgegeven van 270.000 euro voor vier dagen festiviteiten met stieren.

Het is lastig om precies te achterhalen hoeveel Europees geld uiteindelijk naar het stierenvechten vloeit omdat de stierenvechtlanden zelf kunnen bepalen hoeveel geld uit bepaalde subsidies uiteindelijk gestoken worden in de diverse aspecten van het stierenvechten. Om erachter te komen hoe het precies in elkaar zit blijven we, samen met onze zusterorganisaties in Frankrijk, Spanje en Portugal, onderzoek doen naar de uiteindelijke besteding van deze Europese fondsen.

Persbericht CAS International