Afgelopen zaterdag, de avond voor Pinksteren, kreeg ik de vraag of ik iemand wist die een vosje kan opvangen. Gelukkig vrij snel lieve mensen van een dierenambulance bereid gevonden haar op te halen en een wildopvang die de vos wilde opnemen. Ik had een dag vrij genomen dus ik was ontzettend blij dat het zo snel geregeld leek te zijn. Eind goed al goed, maar helaas ook nu weer bleek dit spreekwoord niet op te gaan.

vosje
Vosje | Foto: AnimalsToday/House of Animals

Ik kreeg maar geen telefoontje van de persoon die het vosje thuis had. Vreemd.

Wat was er aan de hand? Op 28 mei blijken er door jagers in Moergestel 2 vosjes gevangen te zijn met een vangkooi. Hoe bizar ook dat mag in Nederland. De opdracht zou zijn gegeven door Natuurmonumenten, zo was de eigenaar van het land verteld door de jagers, maar dat blijkt uiteindelijk helemaal niet te kloppen.

.

.

Een van de twee diertjes, een mannetje heeft zijn poot gebroken en werd meteen afgemaakt. Het andere diertje, een vrouwtje wilde deze persoon ‘houden’. Vrij bijzonder en daarbij verboden. 4 dagen later (dus tot de dag dat ik gebeld werd) leefde dit arme die onder deze omstandigheden bij een particulier in de schuur.

.

.

Uiteindelijk word ik dan toch gebeld en wat blijkt de jager heeft deze particulier die tevens de eigenaar van de grond is waar de dieren zijn gevangen laten beloven dat het dier niet terug naar de natuur gaat. Een belofte die natuurlijk nergens over gaat. Alsof je een vos als huisdier kunt houden.

Helaas besluit de eigenaar van de grond, nadat ik voor opvang had gezorgd, het diertje niet meer mee te willen geven aan de dierenambulance maar het vosje na een extra lijdensweg van vier dagen terug te geven aan de jager. Want zo beargumenteert hij, hij is een man die zicht aan zijn woord houdt.

Ik ben inmiddels redelijk wanhopig aan het worden, want ik wil deze vos redden en ik weet niet waar ze is. Dus besluit ik de filmpjes op sociale media te delen in de hoop dat heel veel mensen het verhaal delen en de jager het ziet en tot inkeer komt.

vosje
Slecht voor het imago van de jagers  | Foto: screenshot video AnimalsToday/House of Animals

De voorzitter van de jagersvereniging in Moergestel ofwel de Wildbeheereenheid is woest als hij de beelden op sociale media voorbij ziet komen. Mijn verhaal zou heel slecht zijn voor het imago van de jagers (ik wilde hem uitleggen dat dat toch meer met de identiteit te maken heeft maar dat is een ander verhaal).

Een lid van de vereniging zou zoiets in ieder geval zeker niet doen en als wel dan zouden er sancties worden genomen zegt de voorzitter. Ik zou een rectificatie moeten plaatsen op social media en hij zal navraag doen bij zijn vereniging.

Niet veel later belt de voorzitter weer terug. Het blijkt toch een van de leden van de jagersvereniging uit Moergestel, maar ofschoon hij eerst aangeeft dat alleen rotte appels zoiets doen is nu opeens niet zeker of de wet wordt overtreden.

En het vosje is dood verteld de voorzitter van de jagersvereniging. De jager heeft haar, zo hoorde ik later ‘vrijgelaten’ uit de kooi en terwijl ze na vier daagse doodsangst haar zogenaamde vrijheid tegemoet rende, genadeloos af geschoten.

Het is ongelooflijk dat deze mensen denken dat ze alles maar met een dier mogen doen. Om ze even uit hun dromen te helpen dat het lukraak schieten van vosjes toch echt niet is toegestaan, zelfs niet in Nederland,  zal ik ze hieronder even helpen met de geldende regelgeving.

vosje
Doodsangst | Foto: screenshot video AnimalsToday/House of Animals

Voor het bestrijden van konijnen en vossen wordt aan grondgebruikers vrijstelling verleend van het verbod om in het wild levende dieren opzettelijk te doden en te vangen (art. 3.1 Regeling natuurbescherming). Deze handelingen vinden plaats overeenkomstig het faunabeheerplan (art. 3.2 Regeling natuurbescherming). Voor het vangen is het toegestaan om vangkooien te gebruiken (art. 3.9 Besluit natuurbescherming).

Art. 3.24 van de Wet natuurbescherming bepaalt dat een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt. Art 3.25 van het Besluit natuurbescherming bepaalt vervolgens dat het is verboden uit het wild afkomstige dieren (genoemd in de bijlage) onder zich te hebben of te verhandelen. De vos staat op de bijlage!

Dus wat is niet toegestaan:

Het is niet toegestaan een vos eerst te vangen en dan vervolgens op te sluiten in een kooitje gedurende 4 dagen. Dit is een overtreding van art. 3.24 van de Wet natuurbescherming en van art. 3.25 van het Besluit natuurbescherming. Op dat moment heb je een wild dier in je bezit en dat is gewoon verboden. Je had ofwel het dier direct moeten doodmaken ofwel je bent verplicht dit dier te overhandigen aan iemand die wel een ontheffing heeft om dit soort wilde dieren onder zich te hebben en dat is een wildopvang.

Het is dan vervolgens aan deze wildopvang te besluiten hoe nu verder. De opvang dient te voldoen aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten. Het is dus nogmaals niet aan de houder van dat diertje om te bepalen wat er met dit dier gedaan wordt, laat staan dit dier na 4 dagen gewoon maar dood te schieten. Dit bepaalt de grondgebruiker niet en dit bepaalt al helemaal de jager niet.

vosje
Het is niet aan de houder om te bepalen wat er met dit dier gedaan wordt | Foto: screenshot video AnimalsToday/House of Animals

Omdat het diertje geruime tijd gevangen zit in een kooitje en ondergebracht is bij een particulier ben je daarnaast ook houder geworden van dit dier en dien je dus te voldoen aan het Besluit houders van dieren.

Door het dier gedurende 4 dagen in deze erbarmelijke toestand te houden is niet voldaan art. 3.24 van de Wet natuurbescherming. Degene die het diertje heeft gevangen, heeft namelijk niet voorkomen dat het diertje onnodig lijdt.  Daarnaast is de particulier waar het diertje is ondergebracht houder geworden van het dier en heeft gedurende deze tijd het dier de nodige zorg onthouden (het dier was erg mager en hulpbehoevend). Hij had in ieder geval een dierenarts moeten laten kijken. Door dit niet te doen maak je je ook schuldig aan een overtreding van art. 2.1 6e lid Wet dieren. Dit is een misdrijf.

Het weer overhandigen van het diertje aan de jager, is deze jager houder geworden en heeft ook een wild dier onder zijn zich wat weer verboden is. Deze jager had de plicht om exact hetzelfde te doen wat de particulier waar het diertje verbleef heeft nagelaten en dat is het diertje per direct overhandigen aan een wildopvang. Dat heeft hij ook niet gedaan waardoor ook deze jager zich schuldig heeft gemaakt aan exact dezelfde overtredingen als de particulier.

Dat hij vervolgens het diertje gewoon heeft afgeschoten (zegt hij) en dan beweren dat alles legaal is, is ongelooflijk schofterig en schandalig.

vosje
Dat hij het diertje heeft afgeschoten en beweert dat alles legaal is, is schofterig en schandalig | Foto: AnimalsToday/House of Animals

Ik doe daarom deze week aangifte. Voor het vosje maakt het allemaal niet meer uit maar het moet duidelijk worden dat ook al mag er afschuwelijk veel in dit land er toch nog steeds wetten zijn waar iedereen zich en dus zeker ook de jagers zich aan moeten houden.

En daarna hoor ik nog graag welke sancties de Wildbeheereenheid Moergestel gaat nemen tegen het lid dat dit op zijn geweten heeft. Als ik het zo mag inschatten, helemaal niets.

©AnimalsToday Karen Soeters – House of Animals